Satit CMU 7

 
 

อ่านข้อความเก่า 1- 15 มีนาคม 2547

 
 

• Home • Webboard 1 • Webboard 2 • Webboard 3 • Chat Room • ทำเนียบรุ่น • อัลบั้มรูปถ่าย • ข่าวประชาสัมพันธ์ • บัญชีการเงิน • คณะกรรมการ • เพลง • Webmaster •

 
 

horizontal rule

 
 

ดูอย่างคุณปู เป็นสุขเมื่อได้พูดคุยกับเพื่อน(สุขใจ) คุณตู๋สบายใจเมื่อลูกสอบเสร็จ แจ้งข่าวดีเพื่อน คนอ่านก็พลอยนั่งยิ้ม รอคอยการประชันโฉม อาจารย์ โรม กับเสธจอย ชอบใจแต๋มวางระเบิดเพื่อนเกลอ-บ้างทุกข์ใจเรื่องน้ำหนัก -บ้างอยากเจอเพื่อนไวๆ 23 ตุลาคมนี้ที่รอคอย กลัวจะมีอุปสรรคไปร่วมงานไม่ได้ -คุณต่อก็มีความสุขเพราะได้ไปดูนักร้องที่ชื่นชอบ บางคนยิ้มแบ้นที่ได้อ่านข้อความของเพื่อน แต่ไม่ยอมเข้าเวป-----คงเป็นความพึงใจของแต่ละคน ก็ไม่ว่าอะไรนะเพื่อนเรา ทุกข์ หรือ สุข นั้น คงเป็นที่....จิตกำหนด....
From: ปรัชญา - 16 มีนาคม 2547 - 0:16:29

horizontal rule

การหาวิธีการดับทุกข์ นั้นยากแท้หนอ! ด้วยปัจจัยหลักส่วนมากยังหาเหตุแห่งทุกข์ไม่เจอ ไม่รู้ตัวตนของเราว่า เราทุกขจริงหรือ แต่การจะให้ชีวิตพบความสุข นั้นข้าพเจ้าเห็นว่า เราสามารถเสาะหา มาเติมแต่งในการดำรงค์ชีวิตได้ ไม่อยากนักเลย ขอให้เรารู้จัก รัก รู้จักให้ รู้จักพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยเล่ห์เพทุบาย หลอกล่อต่าง ๆ(รวมถึงไม่หลอกตนเองด้วย)และต้องมีจิตมุทิตายินดีด้วย โดยพื้นฐานต้นๆ นี้ก็ต้องพบกับความสุข------
From: ปรัชญา - 15 มีนาคม 2547 - 23:54:59

horizontal rule

เมื่อเกิดการรับกระทบสัมผัสเกิด ความเจ็บเป็นทุกขเวทนา(ความรู้สึกรับรู้ความเจ็บนั้นเป็นการรู้ในทุกขเวทนา) ความเจ็บอยู่ในเวทนานั้น รู้เหตุปัจจัยในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น(มีการให้อภัย ไม่มีปฏิฆะยังรับ ทุกเวทนาอยู่
From: ปรัชญา - 15 มีนาคม 2547 - 23:34:06

horizontal rule

ความทุกข์นั้นหนา อยู่ที่จิตกำหนดหรือเปล่า? ความสุขที่อาจค้นพบ ก็คงเป็นความพึงพอใจ คงไม่หมายถึงบรรลุเป้าหมายสูงสุด(ชัยชนะ) ดังคำที่ว่า คับที่อยู่ได้ --คับใจอยู่อยาก
From: ปรัชญา - 15 มีนาคม 2547 - 23:24:35

horizontal rule

ให้จิตพ้นจากนิวรณ์ทั้งหลาย จิตสงบ เบิกบาน เป็นเอกัคตาจิต แต่ถ้ามีความถือสา(พยาบาท) ผูกใจเจ็บจดจำไว้ แค้น เคื่องอาฆาตมาดร้าย ซึ่งเป็นกองกิเลส ตัณหา ต้องรู้ให้ได้ ไล่ให้ทัน ไม่ให้เกิดขึ้น ถ้า สัมมา สมาธิ คือ อาการของจิตที่หลุดพ้นจากนิวรณ์ ๕ ทั้งหลาย จิตสงบเป็นอุเบกขา (จิตเป็นหนึ่งอย่ใน ทิฐธรรมสุขวิหาร) ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ เข้าใจอยู่ ------สักกายทิฐิ คือความหลงยึดตัวตน เป็นเรา เป็นเขา ของเรา ของเขา ผูกพันเป็นอัตตา ตัวตน ไม่ปล่อย ไม่วาง
From: ปรัชญา - 15 มีนาคม 2547 - 23:13:27

horizontal rule

ความจริง สิ่งที่ทำให้เรา หาได้หลุดพ้นจากความทุกข์แท้จริง ก็เพราะว่ามนุษย์เราไม่เห็นทุกข์อันแท้จริง หลงว่าทุกข์นั้นคือสุขของเขานั่นเอง--เพราะโมหะเข้าครอบงำ ไม่ได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์กันง่ายๆเลย จึงเป็นผู้มืดบอด คลำทางที่จะไปสู่ความสุขสงบเย็นไม่ได้ถูกทางกัน ชั่วกัลปาวสาน เพราะฉะนั้นทุกขณะจิตต้อง ให้มีสติ ควบคุมรู้ทันอารมณ์ให้ได้อย่เสมอ เราจึงจะพ้นจากการกระทำ(กรรม) ที่ประกอบด้วยกิเลส(จิตมนุษย์นี้ไซร้ยากแท้ที่จะหยั่งได้ง่ายๆ) เกิดกุศลจิต รู้ทันใน นิวรณ์ ๕
From: ปรัชญา - 15 มีนาคม 2547 - 22:56:07

horizontal rule

เพลง "หนึ่งมิตรชิดใกล้" ก่อยังฟังและหื้ออารมณ์เหมือนเมื่อเฮาเป๋นบ่าวเป๋นสาว ละมันจะเป๋นจะใดถ้าเฮาจะมี "หนึ่งมิตรชิดใกล้" ต๋อนเฒ่าแหมกำ
From: TOR - 15 มีนาคม 2547 - 22:41:04

horizontal rule

และแล้วคุณกร ทัพรังสี ก่อออกมาห้องเพลงและเล่นกีตาร์เพลง "เดือนเพ็ญ" เรียกเสียง"กรี๊ด" กั๋นยกใหญ่ รวมบรรยากาศตึงหมู่ตึงมวน "ม่วน"ถ้าเฮาทำหื้อมันม่วน เพราะคนนักขนาด และอัสนี-วสันต์ ก่อยังฮ้องเพลงได้ม่วนเหมือนเดิม และบุคลิกก่อยังเหมือนเก่า บ่าได้เปลี่ยนไป๋เหมือนบ่าเสธฯของเฮา 555
From: TOR - 15 มีนาคม 2547 - 22:36:04

horizontal rule

เมื่อตะวาไปดูคอนเสริต์มา..ไปนั่งจั้นคนเฒ่าเปิ้นเอาครอบครัวมากั๋น เพลงก่อม่วนก่อมันเปิ้นก่อนั่งกั๋นเงียบเฉย ตาง wing อื่นๆเปิ้นก่อเริ่มลุกขึ้น dance wingเฮาก่อนั่งอึ๊มึ๊ เป๋นดีอึดอัดต๋าย มีละอ่อนบ่าวคนหนึ่งลุกเต้นคนเดียว มันถ้าบะม่วนมันเลยย้ายไป dance ตางล่าง ตี้นั่งมันเหมาะหมู่ข้าเจ้าเลยย้ายไปอยู่ติดๆ round กั้น และแล้วอีเฒ่า 4 คนก่อ dance กระจายบ่าสนใจ๋โลกแล้ว...
From: TOR - 15 มีนาคม 2547 - 22:27:38

horizontal rule

มีวิธีปฏิบัติภาวนาหลายวิธี ที่ให้ผลเพียงชั่วครั้งชั่วคราว โดยทำให้เกิดความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่า เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว แต่ความเป็นจริงนั้น เราได้หาหลุดพ้นจากความทุกข์แท้จริงไม่
From: ปราณแห่งรัก - 15 มีนาคม 2547 - 20:54:01

horizontal rule

เราทุกคนล้วนแต่ต้องการหลีกหนีจากความทุกข์ และต้องการมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย แต่เรามักไม่รู้ว่า ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ และมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง
From: วิปัสสนา:ศิลปะการดำเนินชีวิต - 15 มีนาคม 2547 - 20:51:11

horizontal rule

วิปัสสนาคืออะไร และวิปัสสนาจะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ความทุกข์ที่เกิดจากการมีชีวิตอยู่ และความทุกข์ที่เกิดจากความตาย
From: ปราณแห่งรัก - 15 มีนาคม 2547 - 20:42:16

horizontal rule

แล้วตกลงกี๋จะหายจ้อยไปเลยกา เขียนม่วยจะต๋ายเหียแต๊ ปิ๊กมาเป๋นนักเขียนเหียเน่อเจ้า (อาชีพเสริม) ... จ่วยกั๋นมาสร้างความบันเทิงฮื่อเปื้อนๆ
From: อ้อม - 15 มีนาคม 2547 - 20:39:39

horizontal rule

วันนี้เจอคุณหมอฟัน " ไก่ " ควงลูกสองมาสุริวงค์บุคเซ็นเตอร์ ส่วนน้องเอิ๊ก ลูกคนแรกไปเรียนพิเศษค่ะ และรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะมางาน 30ปี แน่นอน และเป็นอีแอบอ่านเวบเช่นกัน
From: อ้อม - 15 มีนาคม 2547 - 20:36:34

horizontal rule

นุชเจ้า อะหยังมาอู้น่อยแต๊ว่า เขียนมาเอิ้นหาเพื่อนเดือนละครั้งก็ยังดี ต๋อนนี้บ้านนุชอยู่ตี้ไหนเจ้า
From: อ้อม - 15 มีนาคม 2547 - 20:32:33

horizontal rule

คุณแป้นคะ ก่อนไปวิปัสสนา ปราณแห่งรักขอเลขาพี่อ้อพี่สาวพี่อ้อมสแกนเรื่องธรรมะส่งให้คุณแป้นแต่คุณเลขาทำแล้วไม่ชัดและไม่สามารถขยายให้ตัวโตได้ เพิ่งทราบเมื่อวานต้องขอโทษด้วยค่ะ จะให้ปราณแห่งรักโพสลงรายวันค่ะ
From: อ้อม - 15 มีนาคม 2547 - 20:30:45

horizontal rule

ตู่เจ้า หว่างนี้ย้านบ้านแหมแล้ว อ้อมก็เลยบะมีสกุลไทยอ่าน เปลี่ยนเป๋นขวัญเรือนแล้วเจ้า ก็ดีเหมือนกั๋น ขวัญเรือนมีสะป๊ะเรื่อง
From: อ้อม - 15 มีนาคม 2547 - 20:25:49

horizontal rule

ช่วงนี้แม่บุ่นไม่โทรมาเม้า เพราะเธอเจ็บคอค่ะ วันวันเธอพูดโทรศัพท์มาราธอน คอก็เลยอักเสบ
From: อ้อม - 15 มีนาคม 2547 - 20:23:42

horizontal rule

แต๋มจ๊ะ เดี๋ยวจะคลิกอ่านเรื่องที่แต๋มเขียนค่ะ อ้อมก็เป็นแฟนพันธ์แท้ของแต๋มอีกคนค่ะ รวมทั้งแหววด้วย ... แล้วเดาออกว่าแหววเขียนถึงใคร
From: อ้อม - 15 มีนาคม 2547 - 20:21:26

horizontal rule

ปูเจ้า ปราณแห่งรักเป๋นเพื่อนซี้อ้อมเจ้า
From: อ้อม - 15 มีนาคม 2547 - 20:16:59

horizontal rule

And , many happy tears drop down , the words , the music are so beautiful , ka khun Pan . I do trust khun Jarun is singing & play his guitar in heaven , at the present time ./// Tu jaaa , don't forget to tell your 2 lovely daughters about " Long Mea Ping " is your song from Pa Poo's idea.
From: poo - 15 มีนาคม 2547 - 19:37:02

horizontal rule

เพลงตามคำขอ ลงให้แล้วนะคะ click ฟังกันได้ในหน้า เพลง ของเรา
From: แป้น - 15 มีนาคม 2547 - 19:14:55

horizontal rule

Pran Hang Rak is our sweetie OM , ja Mr. Joy , today you don't like the words from Buddha , it's O.K. , cause it's not your time yet , like I said before , do you really know what's meaning of " LOVE " , but I know you know how to feel " LOVE & CARE " .
From: poo - 15 มีนาคม 2547 - 17:24:19

horizontal rule

Now , have time more , about Khun Vanish , I'm his fan since " LALANA " & " Satreesarn " , 30 years ago ka , and still follow him in Matichon etc etc . Many , many good columns & story about , healthy , movie , politic , cooking , philosophy , religion , song which anytime I read & think of sbd ( of our friends ) , I'll copy & I do some here , and Webboard 2 . ( used to do in Yahoo Mail )
From: poo - 15 มีนาคม 2547 - 17:18:21

horizontal rule

ว่าแต่เอ๊ะทำไมต้องสระว่ายน้ำ และใส่กางเกงว่ายน้ำ ฮั่นแน่อีตาบ้ารู้นะคิดอะไรอยู่
From: จอย - 15 มีนาคม 2547 - 14:16:57

horizontal rule

เกรียงชัยนี่เป็นพยาบาลใช่ไหม อยู่ไหน ใครช่วยบอกที นึกถึงอู๊ดตัวดำๆฟันขาวๆนุ่งกระโปรงสีขาวคงน่ารักนะ(ก็แค่นึกเล่นๆน่ะ)
From: จอย - 15 มีนาคม 2547 - 14:12:51

horizontal rule

ป๋า จอย จ๋า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ อาจารย์ โรม เจอกัน ตุลา โรมเธอฟิตขึ้นมา แล้วป๋า จะหนาวนะจ๊ะ กลับไปอ่านคำท้าทายอีกทีค่ะ ฮิ ฮิ รอดู ระเบิด เอ๊ย 2 หนุ่ม ประชันกันริมสระว่ายน้ำ //// ดูอย่าง น้องอ้อม สิคะ ตุลานี้ เธอตั้งใจ แหววกว่าภาพที่ปรากฏบน Web อีก////ขอบคุณ และฝากความคิดถึง ถึง เจ้าหญิง แฟนพันธ์แท้ ของ Tam อู้คนเดียว โตยเจ้า///
From: tam - 15 มีนาคม 2547 - 14:11:45

horizontal rule

อาการของแดงน่าจะยังไม่ดีขึ้น จะให้มันอ่านที่ไอ้อู๋เขียนคงไม่ไหวเราอ่านแป๊ปเดียวยังรู้สึกปวดท้อง.....(ไอ้ต่อเติมคำในช่องว่างด่วนเอาแบบสุภาพ) ขอเพื่อนๆช่วยกันให้กำลังใจแดงหน่อย แดงจะได้กลับมาใช้ปากให้เพื่อนๆมีความสุขเหมือนเดิม(หมายความว่ากลับมาเขียนเรื่องสนุกๆเหมือนเดิม)
From: จอย - 15 มีนาคม 2547 - 14:04:38

horizontal rule

เยี่ยมมากแต๋มวางระเบิดใน internet
From: จอย - 15 มีนาคม 2547 - 13:56:37

horizontal rule

ไม่รู้ว่าปราณแห่งรักเป็นใคร ไอ้อู๋แน่ๆเลย พ้นโลกแบบนี้เห็นมีแต่ไอ้อู๋ ว่าแต่มันเขียนให้ใครอ่านอะ.........................โรเมโอ...โดนแต๋มวางระเบิดคืน
From: จอย - 15 มีนาคม 2547 - 13:54:22

horizontal rule

Your story always , the best lovely as usual , ka Tam .// Tu , any thing I think , it happen , don't know who I have to thank , last week , all I had busy , was try to find " LONG MEA PING " song for surprise you , cause , is absolutely you ( all detail ). Thank you Khun lovely Pan . School time ka .
From: poo - 15 มีนาคม 2547 - 13:44:00

horizontal rule

ปู อ่านรายการแนะนำวิธีทำอาหารของปูนึกว่าปูจะชำนาญอีตอนอยู่ร้านอาหารไทยเสียอีก นี่เป็นแฟนคุณวาณิชกับคุณนายติ่งกับเขาด้วยตั้งแต่เมื่อไรจ้ะ เคยเจอครอบครัวนี้นั่งกินข้าวใกล้ๆกันแถวๆเทเวศแต่ไม่กล้าไปทักทายค่ะ ปู น้องแอ ตอนนี้ตู่ยุ่งกับการดูแลการสอบของลูก ตอนนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะ คงมาคุยได้บ่อยๆ เด็กๆรุ่นนี้ กทม. ลูกตุ๋ยจับฉลากได้แล้ว น้องเบส น้องปิ่นลูกปูรอเข้าสามเสน ยื่นปลายเดือนไม่มีปัญหาค่ะ ลูกตู่ ต้นตองสอบผ่าน programพิเศษ ได้แล้วค่ะ( ร.ร. ถูกใจคุณแม่และคุณลูก ) กีวีลูกคุณเจษไม่ต้องย้ายไปไหนเรียนที่เดิมใช่ไหมเจษ /// คุณแป้น แอบร้องเพลงคุณแป้นด้วยค่ะล่องแม่ปิง และที่บ้านมีต้นจั๋นผาด้วยค่ะ
From: ตู่ - 15 มีนาคม 2547 - 13:34:32

horizontal rule

อัพเดทเรื่องที่ 3 แล้วค่ะ
From: Tam - 15 มีนาคม 2547 - 12:42:35

horizontal rule

คำ" แผ่เมตตาให้ตนเอง" อะหัง สุขิโต โหมิ, นิทุกโข โหมิ, อะเวโร โหมิ,อัพยา ปัชโฌ โหมิ, อะนีโฆ โหมิ, อะโรโค โหมิ,สุขี อัตตนัง ปะริหะรามิๆ (ขอให้ตัวของเราเอง จงมีความสุข ปราศจากทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีความลำบาก ปราศจากโรคภัย รักษาตน..อยู่เถิด)
From: ปรัชญา - 15 มีนาคม 2547 - 0:01:20

horizontal rule

SA-TU-KA-OM , This is a real THAMMA .
From: poo - 14 มีนาคม 2547 - 23:59:23

horizontal rule

ถึง.ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับการ///เจ็บจะต้องมองสังขารของตนเองในภาวะจิตใจที่พร้อม ตลอดจนลอยพ้นจากความหวาดกลัว หดหู่ โศกเศร้า สิ่งที่เติมใจในขณะที่เรา เจ็บ คงจะหนีไม่พ้นความระลึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา ทั้งที่อยากจะจดจำ ด้วยความภาคภูมิใจ ปลื้มใจ และอาจมีบางอย่างที่เรานึกว่าเสียใจ สำนึกตึกตรองเมื่อเวลาหวลกลับคืนไม่ได้......ดังสายน้ำไม่เคยไหลกลับ ก็คงได้แต่ปลงอนิจจัง///จนถึงเวลา..........ตาย ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของวงจรชีวิต มนุษย์ เป็นสังขาร (เกิด ..แก่..เจ็บ..ตาย..)
From: ปรัชญา - 14 มีนาคม 2547 - 23:51:49

horizontal rule

สรุป ว่าชีวิต เริ่มต้นเมื่อ มีเกิด(ผลสืบเนื่องจาก กรรม) ล้วนปรากฏรูปลักษณ์ทุกส่วนของชีวิตทั้งหลาย ทั้งปวง รูปธรรม นามธรรม พระพุทธองค์ได้ค้นพบสัจธรรมของมวลมนุษย์ที่หนีไม่พ้นที่จะต้อง ...แก่ ซึงระยะทางช่วง การเกิดถึงกาลเวลาที่เรียกว่า แก่ นั้น เป็นช่วงเวลาที่นานแสนนาน เริ่มตั้งแต่//เป็นเด็กต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือ,ทำหน้าที่ บุตรให้สมบรูณ์ ที่สุดเท่าที่จะทำได้(แต่มนุษย์ คงไม่เท่ากันทุกคน)รวมถึงใช้ชีวิตสัมผัสกับเพื่อนร่วมโลก....จึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาอยู่ทุกวันนี้ เรียกว่า ธรรมมะประกอบด้วย หัวใจหลักๆคือ ให้ความรัก/ ให้อภัย /ให้โอกาส /ใหมีสติ/ไม่ยึดติดถือมั่น และห่วงหวงเกินไป/ให้รู้จักพึ่งตนเองได้
From: ปรัชญา - 14 มีนาคม 2547 - 23:22:53

horizontal rule

และนี่แหละคือ ทุกขัง คือ สัจธรรม และเมื่อใดที่เราได้สัมผัสกับความไม่คงทนถาวร(อนิจจัง) ด้วยประสบการณ์ของตนเอง เมื่อนั้นเราก็จะประจักษ์แจ้งว่า ความทุกข์นี้เป็นความจริงแท้ เป็นองค์ธรรมข้อแรกในอริยสัจสี่ของพระพุทธศาสนา
From: โดย ท่านอาจารย์อูบาขิ่น - 14 มีนาคม 2547 - 21:52:20

horizontal rule

เมื่อใดที่เราตระหนักได้ว่า ร่างกายเรานี้ประกอบขึ้นด้วยกลาปะเล็กๆ ที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอกเวลา เราก็จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหรือการแตกสลายว่าเป็นธรรมชาติอันแท้จริง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือแตกดับ (อนิจจัง) อยู่ทุกขณะนี้ คือการเกิดขึ้นและดับไปของกลาปะอย่างต่อเนื่องทุกขณะนั่นเอง
From: ปราณแห่งรัก - 14 มีนาคม 2547 - 21:48:47

horizontal rule

ด้วยเหตุนี้ร่างกายของมนุษย์ จึงไม่มีความถาวรมั่นคงดังที่มองเห็นกันแต่ภายนอก หากเป็นเพียงสิ่งที่ประกอบขึ้นจากสสาร(รูป) และสภาวะจิต(นาม) ที่รวมตัวกันอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
From: ปราณแห่งรัก - 14 มีนาคม 2547 - 21:44:14

horizontal rule

พระพุทธองค์กล่าวว่า ขณะที่มนุษย์กระพริบตาครั้งหนึ่ง จะมีกลาปะเกิดขึ้นและดับไปเป็นจำนวนถึงแสนล้านครั้ง กลาปะเหล่านี้จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์จะรู้สึก เหมือนดังมีกระแสพลังงานไหลเวียนอยู่ในร่างกาย
From: ปราณแห่งรัก - 14 มีนาคม 2547 - 21:41:01

horizontal rule

กลาปะ เป็นหน่วยของสสารที่เล็กที่สุด ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังครอบคลุมไม่ถึงกลาปะ เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้ง8นี้ ในขณะที่กลาปะรวมตัวกัน คือขณะที่ชีวิตมนุษย์ถือกำเนิดขึ้น
From: ปราณแห่งรัก - 14 มีนาคม 2547 - 21:37:15

horizontal rule

กลาปะ คือหน่วยของสสารที่เล็กที่สุด เล็กยิ่งกว่าปรมาณู ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็แทบจะดับไปในทันที กลาปะแต่ละกลาปะนั้น ประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน 8 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมทั้ง สี กลิ่น รส และโอชะธาตุ 4ธาตุแรก เป็นธาตุหลักของกลาปะ ส่วนอีก 4ธาตุเป็นองค์ประกอบที่เกิดจาก 4ธาตุแรก
From: ปราณแห่งรัก - 14 มีนาคม 2547 - 21:34:03

horizontal rule

ความหมายที่แท้ของอนิจจัง คือสภาวะที่ไม่คงทนถาวร จะต้องมีการแตกสลายนั้นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ พระพุทธองค์ทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ว่า สสารทุกชนิดที่ปรากฏในโลกนี้ประกอบขึ้นด้วยกลาปะ
From: ปราณแห่งรัก - 14 มีนาคม 2547 - 21:28:54

horizontal rule

น้องโคดี้คะ ตอนเด็กๆอานตี้อ้อมก็เลี้ยงสารพัดสัตว์เช่นเดียวกับหนู มีทั้ง นกสารพัดชนิด ครอบคลุมไปถึงนกยูง ปลาสารพัดชนิดรวมไปถึงปลากัด เป็ด ห่าน ไก่ สุนัขหนึ่งฝูง และ กว่าง ด้วย คุณพ่อของอานตี้อ้อมรักสัตว์ จึงส่งเสริมลูกให้เลี้ยง และคราใดที่เจ้าสัตว์สุดรักมีอันต้องพลัดพรากก็มีการจัดพิธีศพให้ด้วยจ้ะ
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 21:21:25

horizontal rule

อ้ายอู๋เจ้า .. แล้วจะจัดส่งเทปสุดเจ๋งไปให้ค่ะ
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 21:14:27

horizontal rule

น้องเจ้า ... อ้อมจะดีใจมาก หากน้องก้าวเข้าสู่เส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ... ในวันนั้นเราจะพบความสมดุลย์ของกายและจิต เราจะเปี่ยมด้วยปัญญา และเมตตาอย่างล้ำลึก ว่ากันว่า คนที่จะรุ่งเรื่องในยุคต่อไปคือคนที่เรียนรู้ความลับของธรรมชาติ รู้ในศาสตร์แห่งจิต
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 21:13:03

horizontal rule

อาจารย์ ถามว่าคุณจรีรัศมิ์ กลัวผีมากเหรอคะ ข้าเจ้าบอก ค่ะ เป็นมาตั้งแต่เด็ก อาจารย์บอกว่า ข้าเจ้าเป็นมานานมากๆ จนฝังลึกเข้าไปสู่จิตไร้สำนึก(มันคงหมายถึงข้าเจ้าอาจกลัวมาหลายภพชาติแล้ว) อาจาร์ท่านแนะว่า เมื่อความกลัวเกิดขึ้น ให้หยุดปรุงแต่ง ให้วางอุเบกขา แล้วกลับมาที่ปัจจุบันขณะ คือลมหายใจเข้าออก ... คุณมาที่นี่เพื่ออยู่ในโลกแห่งความจริง และความจริงในปัจจุบันขณะคือลมหายใจเข้าออก แล้วอาจารย์รับรองว่าคุณจะหาย ......
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 21:06:37

horizontal rule

ด้วยความเมตตาอย่างสุกซึ้ง อาจารย์เรียกข้าเจ้าเข้าพบ ครั้งแรกข้าเจ้าตกใจมากจนดริ๊งกาแฟแทบไม่ลง .. ข้าเจ้าทำผิดอะไร อาจารย์จึงเรียก ... แต่ก็ได้วางอุเบกขาต่อการปรุงแต่งทั้งมวลของจิต เดินเข้าไปพบอาจารย์
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 21:00:29

horizontal rule

เรื่องความกลัวผียังไม่จบ ... เมื่อครั้งไปปฏิบัติธรรมที่ธรรมอาภาครั้งแรก มีเสียงคนละเมออย่างน่ากลัว ทำให้ข้าเจ้ากลัวมากและนอนไม่หลับ ตอนตีสี่ครึ่งจึงไม่สามารถเข้าไปนั่งสมาธิรวมกับผู้อื่นได้เพราะจะป่างกะด่างเวลาเข้าสมาธิ ... ความทราบไปถึงอาจารย์
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 20:57:50

horizontal rule

ด้วยเหตุของความกลัวผีนั้น ... เมื่อคุณตังเมย์"แม่หลี" นัดล่วงหน้าว่าหากอ้อมตายก่อนให้มาหาหลี ให้มาเลยนะหลีไม่กลัว แต่ข้าเจ้าบะอาจสวีดตอบได้ จึงตอบไปว่าหากหลีตายอย่ามาหาอ้อมเลยนะ กั๋วขนาดเจ้า
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 20:54:21

horizontal rule

ด้วยเหตุข้าเจ้าแต่งชุดขาวทั้งชุด และแขวนลูกประคำดำพู่แดง อย่างเท่ คนป่วยบอก นี่ พี่อ้อมเดี๋ยวหมอก็คิดว่าพี่อ้อมธรรมะธรรมโมหรอก ... ที่ไหนได้อู้เรื่องบ่าววันค่ำ แถมปะปอ ..ดูแต่แฟชั่นวางแผนแต่งตั๋ว วางแผนแอ่ว แล้วไปปาร์ตี้บ่อยมาก อ้าว... พี่นั้นทำทุกอย่างอย่างมีสติสัมปชัญญะนะน้อง...
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 20:51:48

horizontal rule

อ้อมนั้น .. ก็กลัวผีสุดยอดดดดด มากมากกก สองวันก่อนอำลาเพื่อนๆไปเฝ้าไข้เพื่อนซี้รุ่นน้องเพราะได้สัญญาว่าหากเขาป่วยจะไปนอนเฝ้า ... แล้วการไปนอนโรงบาลนั้นก็สุดสยองอะเบ้า "ผี" เลยต้องใส่ลูกประคำเหล็กน้ำพี้ พร้อมท่องคาถา "มุนีโลกัณฑ์ ยักษ์เขตเต" เชญน้องแดงท่องคาถานี้รับรองผีกลัว เพราะหลังท่องคาถานี้พี่รู้สึกปลอกภัยม๊าก !
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 20:47:10

horizontal rule

น้องแดงคนงาม ฮู้ว่าบะลืมข้าเจ้าก็ .. ดีใจ๋แต๊ๆ มันก็เหมือนกับข้าเจ้าตี้บะเกยลืมวันเกิดน้องแดง แต่ก็กึ๊กแฮบปี้เบร์ดเดย์ก้าในใจ๋ .. กู้ปี๊กู้ปี๋
From: อ้อม - 14 มีนาคม 2547 - 20:41:24

horizontal rule

ถวัลย์ครับ ที่ถวัลย์แอบถามตอนที่เรานั่งประชุมชมรมศิษย์เก่ากันเมื่อคืนที่แล้ว ไปค้นมาได้ว่า คำว่าสาสน์ อ่านว่า สาด แปลว่าคำสั่งสอน ใช้ในคำเช่น พระราชสาสน์ หมายถึงพระราชหัตถเลขา ส่วนคำว่าสาร โดยทั่วไปแปลว่าถ้อยคำ ......คำว่าเข็มกะหลิดกับเข็มกะหลัดนั้น ว่าจะลองไปถามผู้รู้ดูอีกที
From: โรเมโอ - 14 มีนาคม 2547 - 19:56:17

horizontal rule

ถาม vice-president of TISCO หน่อยว่า น้องจายอยากได้คอนโดแถวห้วยแก้ว ของทิสโก้มีประมูลมั่งรึเปล่า คุณน้องเงียบหายไปนานเลยนะ ไม่รู้ยังอ่านwebboardอยู่รึเปล่า?
From: ถวัลย์again - 14 มีนาคม 2547 - 18:33:34

horizontal rule

วันนี้วันอาทิตย์ สมาชิกจะน้อยเป็นปกติ ดีที่มีคุณแป้นคุณปูกับหลานAlexเข้ามาบ้าง ไม่งั้นเงียบเหงาแย่เลย
From: ถวัลย์ - 14 มีนาคม 2547 - 18:30:16

horizontal rule

" Friend stick together till the end " , from Hakuna Matata ( Lion King 3 ) , krab phom . Na Na have to see it na krab , Phom've seen it 3 times already , want to see it again but have to wait till next weekend , no movie on a school day , mama rules , Phom la BEUA !!!!!
From: Alex - 14 มีนาคม 2547 - 15:08:36

horizontal rule

และผมต้ม คือต้มซุปเนื้อโดยใส่หัวไชเท้า ยังทำให้เหมือนไม่ได้ แต่ใกล้เคียงมาก เนื้อน่องสักหนึ่งกิโล หั่นเต๋าขนาดเท่าหัวแม่ตีน....นิ้วโป้งเท้านะครับ ใส่หม้อใส่น้ำต้ม ทุบรากผักชีใส่ลงไปสักสี่ห้าราก กระเทียมกลีบใหญ่ใส่ลงสิบกลีบ ไม่ต้องปอกหรอกครับ เผื่อชอบกินจะได้กินมัน คิดจะเอากลิ่นยาจีนก็ใส่อบเชยก้านสักเท่านิ้วชี้ลงไปหนึ่งก้าน ใส่อีดอกโป้ยกั้กแปดแฉกลงไปสักสามสี่ดอก ปอกหัวไชเท้าขนาดย่อมๆ หั่นชิ้นย่อมๆ ใส่ลงไป พอเริ่มจะเดือดก็ใช้ไฟกลาง เคี่ยวไปเรื่อยๆ คอยช้อนฟองทิ้ง มีปลาหมึกแห้งแบบที่ตัวละครึ่งฝ่ามือจะใส่ลงไปสักสองสามตัวก็ดูจะเก๋ ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำปลาดี เคี่ยวไฟอ่อนไปจนเนื้อเปื่อยนุ่มได้ที่ ไม่กินเนื้อใช่ไหมครับ ลองต้มนี่ดู คุณนายติ่งบอกว่า "อี๊หนับ" เพื่อนพี่สาวผมต้มอร่อยเหลือเกิน หมูสามชั้นต้มกับเต้าหู้ ฟังคุณนายเล่าถึงวิธีการแล้ว หมูมาก หมูสามชั้น
From: poo - 14 มีนาคม 2547 - 14:11:22

horizontal rule

Shuen Jai Jung Luey Ka Khun Pan , you give me a beautiful day , wish you have it too , Khob Khun Ka.
From: poo - 14 มีนาคม 2547 - 13:40:05

horizontal rule

/// เพลงล่ อ ง แ ม่ ปิ ง /// ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย / ดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน / ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิน / เสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณ / คู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่ / สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์ // คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี / ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ญ่าแม่ญิง / เยือกเย็นสดใส..เหมือนน้ำแม่ปิง / มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง / สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาน /อีกแม่สาวบัวบาน..นั่นคือนิทานสอนใจ /// เพลงเอื้องผึ้ง – จันผา /// งามเลอล้ำเป็นที่หนึ่ง /อ่อนหวานปานน้ำผึ้ง /เจ้าเอยเอื้องผึ้งสาวดอย / หนุ่มจันผาเจ้าเฝ้าคอย / จะเคียงผูกพัน / สัญญารักมั่นและซื่อตรง / จวบวันสองคนวิวาห์ / จันผาปีนขึ้นดอย / หวังใจจะสอยดอกไม้ดง / แต่มือไม้ไม่มั่นคง / ตกลงมาสิ้นใจ เอื้องผึ้งร่ำไห้วิ่งกระโจน / พุ่งชนชะเงิบหินสิ้นใจตายตามจันผา / เอื้องเอยคนขานนามเอื้องผึ้ง / กลีบเหลืองปานน้ำผึ้ง / หอมตรึงต้องใจภุมรา / จันผาเอ๋ยงามสง่า / ต้นใบสะดุดตา / ขึ้นเคียงคู่กันนิรันดร์เอย...// Coming Soon
From: แป้น - 14 มีนาคม 2547 - 10:58:36

horizontal rule

เห็นรายละเอียดที่คุณ poo...บอกเล่าถึงการทำน้ำพริกเครื่องแกง(อาหารไทยแท้ๆ)พร้อมทั้งบรรยายเคล็ดลับ และวิธีการเลือกใช้ของสด รวมถึงปริมาณ สัดส่วน กระบวนการทำอาหาร ให้อร่อยทำให้ต้องอดนึกไปถึงหน้าตาของเมนู อาหารแต่ละอย่าง แล้ว ขออนุญาต นำไปใช้บ้างอย่างน้อยก็ได้รู้ เคล็ดลับที่คุณ poo บอกมา . แล้วหวังว่าคงจะได้สูตรเด็จเพิ่มอีก
From: - 14 มีนาคม 2547 - 1:43:08

horizontal rule

แหว้น...ปี๋ใหม่มีอะหยังลำๆหื้อกิ๋นพ่องบ่ะ วันก่อนวิรัตน์โทรฯหาอู้กั๋นจ๊าดเมิน เห็นว่าจองห้องเอาลูกเมียไปหมดเดือนตุลา.. แล้วอีคุณนายเจี๊ยบมันบ่าเข้า net เพราะกำลังลุ้นเจ้านายเลือกตั้งวันพรุ่งนี้กา...
From: TOR - 13 มีนาคม 2547 - 23:01:37

horizontal rule

วันพรุ่งนี้จะไปดูคอนเสริต์ ROCK FOR THE QUEEN แล้วเน่อ แล้วจะเอามาเล่าหื้อฟัง ต๋ามประสาคนบ่าเกย เพราะได้บัตร VIP ต้องนั่งใกล้คุณหญิง คุณนาย ทำตั๋วยังบ่าถูกเตื้อ (ได้มา 2 ใบ) และได้บัตรคล้องคอเดินไปเดินมาได้กู้ตี่แหม 4 ใบ จวนลูกน้องไปบางทีข้าเจ้าจะแลกบัตรเพราะอยากไปเต้นหน้าเวทีนักกว่า...
From: TOR - 13 มีนาคม 2547 - 22:56:22

horizontal rule

เหมือนฟังเพลง "ต้นไม้ในบ้านหลังเก่า" เธอเคยฟังไหม ? ฉันเคยได้ยินจากละครช่อง 3 ที่คุณมนตรีแสดงเป็นพ่อมีลูกชาย 3 คน แสดงโดยคุณดอม, คุณนิธิ, และคุณชาติโยดม เนื้อเพลงเขามีว่า รู้ไหม มีใครคนหนึ่งยืนอยู่หลังเธอ ครั้งเมื่อเธอยังเด็กเล็กอยู่ เธอคืบคลาน ก้าวเดิน หกล้ม...คอยเฝ้าดู อุ้มชู เมื่อเธอมีน้ำตา รู้ไหม นาทีใดๆ ในชีวิตเธอ ฉันยังเป็นเช่นเดิมทุกอย่าง หากเธอท้อ ก้าวถอย กลับมา อยากซบหน้า...อกฉัน ยังพร้อมโอบอุ้มใจ ยังมีต้นไม้ในบ้านหลังเก่า ร่มเงาด้วยกิ่งใบ คอยบังแสงดวงตะวันร้อน หากเธอเหนื่อยล้าจงพักผ่อน ล้มนอนบนตักฉัน ไม่นานเท่าไหร่ก็หายดี ถึงแม่บางกาลเวลาพาเธอหลงทาง หลงเดินตามความงามของแสงไฟ ไม่เป็นไรคนเราก็มีผิดพลั้งได้ ปลอบใจด้วยรักและหวังดี... จะปลอบใจด้วยรักที่พ่อมี... คุณพี่นก ฉัตรชัย ดุริยประณีต เขาเขียน ฉันชอบมากๆ มากจนอยากไปเกิดใหม่เป็นผู้ชาย จะได้เป็นบิดากับเขาบ้าง เป็นบิดาแบบมีเพลงส่วนตัว ฉันว่าฉันคงเท่พิลึก If you don't mind , Khun lovely Pan Kaaaa , 1 more song.
From: poo - 13 มีนาคม 2547 - 18:06:14

horizontal rule

Sawatdee jaoo Nutch , Shop Nutch Mark Kua Jaran./// This is for anyone who love to cook .แกงเผ็ดต่างๆ มี พริกแห้ง ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด หอม กระเทียม รากผักชี กะปิ เกลือ ลูกผักชีคั่ว ยี่หร่า โขลกละเอียด ถ้าเป็น แกงเขียวหวาน ก็ใช้พริกชี้ฟ้าสดๆ ผสมพริกขี้หนูแทนพริกแห้ง ถ้าจะให้หอมอร่อยยิ่งขึ้น มีใบพริก ก็เด็ดใส่ครกโขลกลงไปด้วย นี่สำหรับแกงกับเนื้อวัว-เนื้อไก่ เนื้อหมู ถ้าเป็นแกงกับสัตว์ป่า เช่น นก-เก้ง-กระต่าย หรือเป็ด ปลาไหล ต้องเติมเครื่องเทศคั่วไปลงไปโขลกด้วย เพื่อกันกลิ่นสาบของเนื้อสัตว์ มีลูกกระวาน กานพลู ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ เติมพริกให้มีรสเผ็ดขึ้นอีกเล็กน้อย ถ้าเป็นแกงเผ็ดปลาต่างๆ ซึ่งมีกลิ่นคาว ต้องเพิ่มกระชายทั้งโขลกและใส่เป็นผักลงไปบ้าง เพื่อดับกลิ่นคาว ถ้ามีเปราะ ก็เอามาหั่นใส่ในน้ำพริกโขลกลงไปอีก 2-3 แว่น จะหอมอร่อยยิ่งขึ้น เคล็ดลับแกงเผ็ด ที่ว่าอร่อยไม่เหมือนที่ขายทั่วๆ ไป คือ เครื่องแกงทุกอย่างสด ยิ่งได้มะพร้าวขูดใหม่ๆ ยิ่งอร่อยกว่ากะทิถุงสำเร็จ และต้องให้พอดีกับเนื้อสัตว์ที่จะแกง มันเกินไป น้ำแกงข้นเกินไปจนเป็นครีม หรือใสเกินไปก็ไม่อร่อย เช่น ถ้าใช้เนื้อ 1 ก.ก. มะพร้าวก็ควร 1 ก.ก. แกงคั่วต่างๆ น้ำพริกแกงโดยทั่วไปคล้ายแกงเผ็ด เพียงแต่ไม่ใส่ยี่หร่าและผิวมะกรูด เช่น แกงหมูเทโพ ปลาเทโพ แกงคั่ว ส่วนมากจะใส่เนื้อปลาย่าง ปลาต้มโขลกลงในน้ำพริกด้วย เช่น แกงคั่วผักบุ้ง แกงคั่วฟัก คั่วหน่อไม้สด หน่อไม้ดอง สะท้อน ใส่หอยแห้ง ปลาช่อนแห้ง ปลาเค็มเนื้อแข็งๆ ปลาย่าง ปลากรอบ หมูสามชั้น ส่วนกะทิ ที่ใช้ ไม่ต้องแยกหัวแยกหาง เพราะไม่ต้องการให้กะทิแตกมัน ลอยเป็นฝาจะไม่น่ารับประทานเลย ถ้าเป็นแกงคั่วส้ม ก็คือปรุงสามรส มีเปรี้ยวด้วย รสเปรี้ยวของแกงคั่ว ควรเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียก ผสมน้ำมะกรูด หรือน้ำมะนาว
From: poo - 13 มีนาคม 2547 - 17:47:42

horizontal rule

ขอเพลงของจรัล มโนเพชร ชอบมากค่ะ
From: นุช - 13 มีนาคม 2547 - 15:04:09

horizontal rule

What's wrong , Na Air , Is it Cody ? ( again ) , if it is , you have to relax , take breath deeply , in - out , in-out for 5 minutes and think the true is every son truly ,deeply love his mommy more than he know , if he cause you any trouble , he never mean that , also feel very sorry if it's make you unhappy , I do sound like my mom now , common , give me a big hug & relax , O.K. !!!!
From: Alex - 13 มีนาคม 2547 - 12:31:30

horizontal rule

Kor ka kor , khun Pan ka , kor Ueng - Phun -Jan-Pha , and the other song which he sing " KON NGARM ( BEAUTY ) NGARM , TONG NGARM DUAY KUWAM DEN DEE /// TONG HUG SUK SEE , KHONG KUL SA TREE , MEA- YA , MEA-YING ......... SARW AEU SARW VIANG PING ,....... NEE KEUA NI THAN SORN JAI . ( PRAYER FOR YOU TO UNDERSTAND ) , would you put it in our song ( PLENG ) here , please . PS , maybe it's not Jaran sing but other woman who sing with him , Khob Khun Ka Khun Pan - the best webmaster in the world.
From: poo - 13 มีนาคม 2547 - 12:21:56

horizontal rule

ใครอยากได้ MP3 เพลงของจรัล มโนเพชร ก็ขอมาได้นะคะ จะให้ส่งทาง email ก็ได้ ขนาดของไฟล์ประมาณเพลงละ 3-4 MB ลองเข้าไปดู songtoday.com แล้ว โหลดช้าและโฆษณาเยอะด้วย
From: แป้น - 13 มีนาคม 2547 - 10:14:30

horizontal rule

คุณแหว้นเจ้า ขอสั่งยำยอดมะขามอ่อนใส่หมูสับกับมะเขือส้ม หรือ ต้มยอดมะขามอ่อนใส่ปลาเนื้ออ่อน ได้ก่อ
From: น้องแอร์ - 13 มีนาคม 2547 - 5:12:09

horizontal rule

วันนี้เหนื่อยเป็นพิเศษ ขอยึดเวปบอร์ดเป็นที่พักใจ
From: นู๋เอง - 13 มีนาคม 2547 - 4:16:12

horizontal rule

OK, Khun Poo I will sing this song for you and to all my sweet friends too. I will go have lunch ka, hungry hungry.
From: Jenny - 13 มีนาคม 2547 - 2:58:20

horizontal rule

Khob Khun jaoooo Tor but can't find Phee Jaran , it's O.K. , I choose this song for myself & everybody , enjoy your weekend naka ./// ps. Vann if you really hungry , milk or nam tao hu , suppose to be O.K.// I plan to lost my weight too , shall we start together !!!วันคืนที่เนิ่นนาน อาจผ่านชีวิตคน อาจเปลี่ยนใจคน ให้เวียนหมุนไป ทำเราจากกันห่าง ไม่เคยโทษใคร มันเป็นเงื่อนไข ของกาลเวลา วันวานของเรา แม้มันไม่คืนกลับมา แต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่า * ฉันยังห่วงใย ใจก็ยังคิดถึงเธอ เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ แม้ว่าเธอจากฉันไป ฉันยังเฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไป เพราะว่าฉันรักเธอดังเดิม เธอคงจะได้เจอ เจอคนอีกหลายหลาก ต้องเจอกับรัก อีกสักเท่าไหร่ มีวันที่ดีกว่า และวันช้ำใจ จนเจอกับใคร ที่ดีสักคนนั้น ยังไง ยังไง ก็คงไม่คืนกลับมา แต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่า * ฉันยังห่วงใย ใจก็ยังคิดถึงเธอ เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ แม้ว่าเธอจากฉันไป ฉันยังเฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไป เพราะว่าฉันรักเธอดังเดิม เดิม....ถึงจะนานๆ เท่าไร ฉันขอพอใจขอเป็นอย่างเดิม ไม่ต้องการจะทนเห็นเธอต้องเหนื่อย ไม่ต้องการจะทนเห็นเธอลำบาก ได้แต่คอยเอาใจช่วยเธอทุกอย่าง อยากให้เธอมีคนที่สวยงาม (ดนตรี) ** รักเธอเสมอ (นานเท่าไหร่ยังรักเธอ) (ใจก็ยังคิดถึงเธอ) เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ แม้ว่าเธอจากฉันไป ฉันยังเฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไป เพราะว่าฉัน รักเธอ ** รักเธอเสมอ (นานเท่าไหร่ยังรักเธอ) (ใจก็ยังคิดถึงเธอ) เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ แม้ว่าเธอจากฉันไป ฉันยังเฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไป เพราะว่าฉัน รักเธอ --------------------------------------------------------------------------------
From: poo - 13 มีนาคม 2547 - 2:01:43

horizontal rule

เออ...ฟังเพลง ใน songtoday มาแล้ว นะจ๊ะ ขอแนะนำเพลงเพราะ ,หวาน ซึ้ง จับใจ แต้ๆ.....ของวง clash...////
From: แหว้น - 13 มีนาคม 2547 - 0:54:50

horizontal rule

วันนี้ไม่มีโปรแกรมนอกบ้าน ทีมโยคะก็พักประมาณ สองอาทิตย์ ก็เลยถือโอกาสไม่ยอมแตะต้องข้าวมื้อเย็นเข้านอนแต่หัวค่ำ ...ปรากฏว่าจำต้องตื่นมารอบดึก เพราะท้องมันหิว...เศร้าใจจัง ////เข้าเวป ดูเพื่อนๆ ก็เจอเมนูอาหารของคุณต่อเพื่อนรัก ...แล้วเราจะทำอย่างไรดี สงสัยต้องตามใจตัวเองอีกเช่นเคย.....อย่างที่ khun poo ว่าไว้(เรื่อง ..กิ้ก คงอยาก)
From: แหว้น - 13 มีนาคม 2547 - 0:32:37

horizontal rule

คุณต่อ เพื่อนรัก...ถ้าอยากจะกิ๋นยำผักเฮียดสงสัยถ้ามาต๋อนปี๋ใหม่เมียง.....ถ้าจะได้กิ๋นผักเฮียดเฒ่าเป๋นแน่แต้///น่าจะลองกึด order อื่นไว้เผื่อพ่องเน่อจะบอกหื้อ......
From: แหว้น - 13 มีนาคม 2547 - 0:13:19

horizontal rule

คำปู...ฉันบ่าแน่ใจ๋ว่า www.songtoday มีก่อขอปิ๊กไปถามลูกสาวแหมกำ แต่เกยเข้าไปฟังเพลงมันแล้ว (ฟังก้าเพลงฝาหรั่ง)มันได้ตึง album ลองเข้าไปผ่อเน่อ เพราะมันแบ่งหัวข้อเป๋นเพลงฝาหรั่ง เพลงไทย และอื่นๆ(จ๋ำบ่าได้แล้ว)
From: TOR - 12 มีนาคม 2547 - 23:28:58

horizontal rule

คุณนายแหว้น...เมื่อใดตี้ฮาสั่งorder กับข้าวเมืองหื้อคิงกับไอ่เจี๊ยบทำ(เพราะฮาไค่อยาก) ฮาก่อได้กิ๋นกู้เตื่อ thanks หลายเหลือสำหรับฟามร๊ากกก....ของหมู่คิงเขา ปี๋ใหม่(สงกรานต์) ฮาอยากกิ๋นยำผักเฮียดบ่ะ กรุณาฮับ order ไว้ล่วงหน้าโตย
From: TOR - 12 มีนาคม 2547 - 23:22:10

horizontal rule

ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่ง จะคิดถึง และคอยห่วงใย ในยามที่ชีวิต หม่นหมองร้องไห้ ขอเพียงมีใคร ปลอบใจ สักคน ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาด มันขาดมันหาย ใครจะช่วยเติม เพิ่มพลังใจ ให้ฉันได้เริ่ม ต่อสู้อีกครั้ง บนหนทางไกล * กำลังใจ จากใครหนอ ขอเป็นทาน ให้ฝันให้ใฝ่ ให้ชีวิต ได้มีแรงใจ ให้ดวงใจ ลุกโชนความหวัง กำลังใจ จากใครหนอ ขอเป็นทาน ให้ฉันได้ไหม ดั่งหยาดฝน บนฝากฟ้าไกล ที่หยาดริน สู่พื้นดินแห้งผาก (*) Chala Tee rak , heard this song before ? , it's in Yahoo Mil , code " VIANGPING" ja.
From: poo - 12 มีนาคม 2547 - 21:48:47

horizontal rule

Tor jaoooo , Where can I find Jaran Manopetch song , really want to listen to " UENG-PHUNG-JAN-PHA " and others , they don't have it in your kapook.com & 212 cafe.com and some. com , our webmaster use to give to us , now , it's not work . Khob khun Jaooo.
From: poo - 12 มีนาคม 2547 - 20:56:51

horizontal rule

อาจ๋านโรม...ตี้จะยืนใส่ชุดว่ายน้ำยืนประชันกับบ่าเสธฯ แน่ใจ๋กาว่าจะประชันก้าหุ่น ฮาบ่าเจื้ออออ...เพราะถ้าจะประชันหุ่นบ่าจ๋ำเป๋นต้องใจ้หรือใส่ชุดว่ายน้ำ แต่ถ้าใส่ชุดว่ายน้ำฮาว่าต้องประชันอย่างอื่น เอาละบ่ะ..หมู่บ่าเฒ่าทั้งหลายถ้าสูเขาบ่ามีก๋ำมะก๋าน ฮาขอสมัครเป๋นคนแรก(เพราะฮายังแค้นอยู่พอบ่าจอยมันบอกฮาว่าสูวัดขนาดฮาตี้ไหน) คราวนี้ขอต่าฮาพ่องเน่อ รับรองยุติธรรม เพราะมันถ้าจะบ่ามีอะหยังนอกจาก "จั๊กกิ้ม" กับ "ต๊กโต" ใกล้ต๋ายตะอั้น...
From: TOR - 12 มีนาคม 2547 - 20:27:13

horizontal rule

เอ้า เสธจอยสู้ๆ เสธจอยสู้ตายไว้ลายเสธจอย งานนี้มีหวังเรียกความสนใจจากขี้เถ้าเก่าได้ฟุ้งแน่นอน แล้วฝ่ายสุภาพสตรีล่ะ ไม่มีใครท้าประชันกันมั่งเหรอฮึ
From: ถวัลย์ - 12 มีนาคม 2547 - 17:32:06

horizontal rule

พ้มไม่ยอม!! พ้มรับไม่ได้!!...ได้อ่านเรื่องระเบิดสองลูกของแต๋มแล้ว ชอบเรื่องมาก แต่บอกตรงๆว่ามาเสียเรื่องรูปประกอบเรื่องตอนท้าย เอารูปเอาชายสองคนที่โยนระเบิดใส่เธอมาเทียบกัน รูปผมที่เอามาตัดแปะนั้นถ่ายที่วัดพระแก้วหลังจากไปเที่ยวชะอำกับครอบครัวและเพื่อนร่วมรุ่น...ถูกค่อนขอดต่างๆนานาจากผู้ดู...ถ่ายกับลูกสาวบ้างล่ะ เป็นอี่ลุงบ้างล่ะ...ยอมรับว่าช่วงไปทะเลนั้นบริโภคหนักไปทาง กุ้ง หอย ปู ปลา และเบียร์ร์ร์ ลักษณะขึ้นอืดจึงเด่นชัด ยิ่งมาเทียบกับเสธ.ในเครื่องแบบที่ประจงถ่ายมุมข้างที่เป็นจุดเด่นของเธอด้วยแล้ว มันจึงเทียบกันไม่ติด!...ตั้งเป้าไว้ตอนเจอเสธ.เดือนตุลา จะขอยืนเทียบกันอีกครั้งในชุดว่ายน้ำข้างสระ ขอท้าชนหุ่นกับเสธ.งานนั้นเลย เอาแมะ..เอาแมะ..
From: โรเมโอ - 12 มีนาคม 2547 - 17:06:41

horizontal rule

School time , Na chala , our Address is 29/3 elandsgracht 1016 tm Amsterdam Netherland ( Holland ). my name is Alexander Mungkorn krab phom .
From: Alex - 12 มีนาคม 2547 - 13:33:58

horizontal rule

อันนี้ถึงหนูแต๋มนะคะ....เห็นรูปตัวเองอยู่แถวหน้าตีปี๊ปอยู่...ก้ออยากเป็นนางเอกกะคนอื่นเขามั้งน่ะคะในเรื่องตอนต่อไป....แต่ถ้าคิดว่าบทนางอิจฉาว่างอยู่นะ....เป็นนางอิจฉาก้อได้นะคะไม่เกี่ยงขอให้ดังซะทีซิ.......แล้วตอนนี้ก้อกำลังรวบรวมสมาธิอันไม่ค่อยจะมีเขียนเรื่องกว่าจะมาเป็นคุณชาลาคนงามคนนี้ได้แล้วได้ลูกสุดพิเศษแบบพี่ปังปอนด์น่ะสนุกและแสนจะท้าทายขนาดไหนในอเมริกานี้เป็นอย่างไร...คิดว่าเมษานี้คงได้ซักตอนน่า
From: ชาลา(หมดละ) - 12 มีนาคม 2547 - 13:25:48

horizontal rule

ตอนนี้ที่ LA จะประมาณสามทุ่มสี่สืบห้านะ....คืนนี้มีความขยันพิมพ์เป็นพิเศษถึงคุณสามีคนดีแอบค้อนไปหลายรอบ...ไม่รู้ว่าแม่หญิงปูยังอยู่ในเวปปฺอยู่หรือเปล่านะแต่พอจะเข้าใจถึงความห่วงใยที่คนเป็นแม่มีให้กับลูก....ฉันไม่ได้ติดตามเรื่องของแม่หญิงมากเท่าไร...มาต่อติดก้อเมื่อมาอ่านผ่านจอนี่แหละ...(ต้องขอบคุณคุณทนายคนดีอีกทีนึง)....แต่ฉันก้อสนใจอยากใคร่รู้จัก Alex ให้มากกว่านี้เพราะรุ้สึกเขาจะเป็นเด็กที่น่าจะมีพรสวรรค์พิเศษกว่าคนอื่นเขา....ก้อไม่รู้ว่าที่ AMS. นั้นหมอเขาว่าอย่างไร....สำหรับเด็กประเภทพี่ปังปอนด์ของฉันแล้ว...ฉันค่อนข้างจะเป้นแบบผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญได้เลย....โดยเฉพาะแบบที่เรียกว่า attention deficit หรือสมาธิสั้นอย่างที่เขาเรียกกัน...คุณลูกชายทั้งสองผ่านหลักสูตร Discrete Trial Trainer มาแล้วทั้งคู่.....แล้วจะส่งรูปไปให้ช่วยโพสต์ให้ได้ที่ไหนละ
From: คุณแม่ชาลา - 12 มีนาคม 2547 - 13:13:30

horizontal rule

หนูอ้อม....ข้าเจ้าบ่ได้ลืมวันเกิดน้องหรอกนะ...แต่ข้าเจ้ามีภาระหลายอย่างให้ต้องวุ่นวายจิตไม่ว่าง....ถ้าหนูอ้อมได้อ่านเมลล์เก่าๆก้อคงได้รู้ว่ามีอะไรมากมายในระยะเวลาอันต่อเนื่อง...หัวใจข้าเจ้าระบมเหลือหลังจากระกำจากที่ต้องทำใจกับคุณกิ๊ก..ถึงแม้ไม่อยากทำเอาเสียเลย...จากนั้นก้อมีอันฝันสลายไปกับโปรเจคที่ลงแรงกะสมองไปก้อไม่ใช่น้อยๆ....เมื่อคุณโจประสพอุบัติเหตุ....ตอนนี้เขาฟื้นแล้วแต่ก้อเป็นการฟื้นที่ไม่สามารถรับรุ้อะไรได้อีก...คนนี้ข้าเจ้าอกหักหนักหนากับการที่เขาเป็นคนที่แสนดีของข้าเจ้า....สองอาทิตย์ก่อนจะเป็นอะไรที่อยากให้เป็นแค่ฝัน....แต่ตอนนี้ก้อคิดว่าดีขึ้นมาแล้ว....เวลาคิดถึงหนูอ้อมเกี่ยวกับเรื่องวัดทีไรมีอะไรต้องให้ปลงและตลกในเวลาเดียวกัน....ข้าเจ้าจำได้ว่าข้าเจ้านั้นเป็นคนที่ต้องลากหนูอ้อมเข้าวัดด้วยทุกครั้งเมื่อต้องไปถือศิลที่วัดอุโมงค์เพราะข้าเจ้ากลัวผี....แล้วก้อจะได้สิทธิพิเศษจากคุณแม่ชีให้กินรอบเย็นได้....แล้วก้อจะมีการส่งส่วยจากคุณอ้อยใจพร้อมคุณนักบิน...บางทีก้อเป็นคุณประภาศรี....เป็นปาตี้เล็กๆกันในกุฏติ...แล้วตอนนอนก้อได้แต่ฝอย....ข้าเจ้าเองจำได้ว่าดูนาฬืกาบ่อยมากๆ....เฝ้าดูว่าเมื้อไรจะเช้าแล้วเย็น....อยากให้ครบสามวันเร็วๆ....คงได้บุญหลายละ...ปรากฏว่าตอนนี้หนูอ้อมกลับธำมะธำโม....ส่วนข้าเจ้าห่างวัดหลายกิโล
From: ชาลาหัวใจช้ำ - 12 มีนาคม 2547 - 12:45:42

horizontal rule

Morning krab , Na Air & Na Jes , my brain still not work since last night & Kum-meaung this morning is too far from my generation . We are Tai - Yai na krab. This time we give to Na sexy Tor . /// My master monk gave me Thai name is VA-SHI-RA since I was born , Kumpoo is Tai-Yai name , mama told me only Alexander & Va-SHI-RA . NA-Ja-POR-LEAW , Prayer for me & Cody have a better day , please!!!!!
From: Alex - 12 มีนาคม 2547 - 12:25:29

horizontal rule

Morning Cody ( 0600 in Ams ), I want to share you about a bad day , last night after I finish my prayer , we ( mama & me ) talk about my listning & concentrate was not good in a week which my teachers & mom ended their idea complain my game - boy & play station , so I 'm not allow to play till ......I'm O.K. with that but I wonder why mama care a lot what teacher said & I asked her why she look sad , then she start to explain about who she care is me , why , whom , when , where bla bla bla , I only tell you didn't know what she said , sleep deeply.
From: Alex - 12 มีนาคม 2547 - 12:15:51

horizontal rule

อ้อยใจหวานจ๋อย....อยากกินน่ะอยากอยู่หรอก....แต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวมันบ่ค่อยมีให้กิน...สปาเก็ตตี้มันก้อพอแทนกันได้น่ะ...เอามาทำแบบว่าสปาเก็ตตี้ขี้เมา....ใส่พริก..ใส่น้ำปลา...อ๊ะ...ของพรรค์อย่างนี้มันอยู่ที่มุมมองและการดัดแปลง....อีกอย่างนึงขอยืมชื่อถวัลย์หน่อย....ถึงเส้นสปาเก็ตตี้มันจะหวันกันในคอให้ได้แก๊นอึ๊ก....อะแฮ้ม....ข้าเจ้าก้อถ้าจะยอมให้มันหวันเสียให้เข็ดจะเป็นอย่างไร....อู้แล้วอายเจ้า....ข้าเจ้าบ่เกยเน่อ
From: คุณชาลา(ต้องงามไว้ก่อน) - 12 มีนาคม 2547 - 12:07:38

horizontal rule

คุณผู้พัน...ขยายเรื่องหน่อยได้ไหมอะไรหรือใครเป็นปลาท่องโก๋...ดิฉันก้ออยากทันโลกกับเขา...เพราะตอนนี้เรื่องเก่าๆดิฉันก้อจำไม่ค่อยจะได้แต่ก้ออยากจะรู้น่ะ...สนุกดี....แต่ถ้าพูดถึงหนุ่มน้อยที่ไม่ชอบแปรงฟันน่ะคิดว่าน่าจะเดาได้ถูก....ถ้าเป็นสมัยนี้ที่อเมริกาก้อคงได้มีการสันนิษฐานยกให้มีอาการที่เรียกว่า Asperger หน่อยๆ...พวกนี้จะหัวแหลมเรียนรู้ไว...แล้วอยู่ไม่ค่อยจะนิ่ง...เป็นไงเข้าท่าบ้างไหมคุณทนาย....(สำหรับดิฉันตอนมอศอห้าละก้อ...ขอเป็นปาท่องโก๋กะคุณอ้ายอู๊ดไว้ก่อนละ...ไม่ว่าจะตอนสอบหรือไม่สอบ...ไม่งั้นมีหวังไม่รุ่ง)....สำหรับคุณทนายน่ะจำได้แม่นที่สุดก้อตอนเธอยืนแทะลิ้นจี่ที่สวนบ้านฉัน...แล้วตอนนั้นคุณทนายขับรถไปกะใครนะ...ใครจำได้บ้างเนี้ย
From: คุณชาลา - 12 มีนาคม 2547 - 11:56:45

horizontal rule

ใครได้เข้าไปอ่านเรื่องของแต๋มละยัง น่ารักมากกกก..ทำให้คิดถึงวันคืนเก่าๆ และต้องยอมรับว่าแต๋มมักจะมีมุมความรู้สึกที่เรานึกไม่ถึง...ช่างจำจริงๆ....รูปประกอบและลูกเล่นก็สวยมากจ้ะ..หวังว่า 8 เรื่องที่จะตามมาในภาคนี้คงจะได้อ่านเร็วๆ นี้นะจ๊ะ...
From: Aoy jai - 12 มีนาคม 2547 - 11:43:47

horizontal rule

บ่ใจ้กึ๊ดเติงหาก้าน้องเน้อ...วันก่อนกึ๊ดเติงหาน้องแดงเหมือนกั๋นเพราะไปนั่งกิ๋นก๋วยเตี๋ยวหยกฟ้า หน้า สนง.ตี้ดินเก่า...น้องแดงเหย มันลำเหมือนเดิมกู้อย่าง..ไค้อยากก่อ? เอนี่เฮาจะกึ๊ดเติงหาเปื้อนก้าเวลากิ๋น สงสัยจะเป็นเปื้อนกิ๋นเหียละก้า....
From: Aoy - 12 มีนาคม 2547 - 11:41:17

horizontal rule

น้องเจ้า..วันนั้นกึ๊ดเติงหาน้องขะหนาดเพราะเขอู้กั๋นก้าเรื่องของกิ๋น พอดีซื้อคั่วหน่อใส่ไข่มาหื้อแม่ (แม่กิ๋นเหลือเลยเอามาหื้อแหว้นกิ๋นต่อ ha้hahaha) แหว้นติดใจ๋มากแต่ก่อถามหาแก๋งหน่อใส่ผักหละ เลยกึ๊ดเติงหาน้องเลยเพราะฮู้ว่าเป๋นของโปรด และก่อยังบ่หายอยาก นี่คุณนายเบนซ์เปิ้นบอกว่าอาสาฮับส่ง door 2 door เลย (แต่ห้ามใส่น้ำปู๋) OK.ก่อ
From: Aoy - 12 มีนาคม 2547 - 11:38:57

horizontal rule

ใครคือสาวน้อยหน้าใสคนนั้น ปูกับปลาเหรออ้ายเจด เฮ้อหลานโคดี้เอ๋ยแล้วปาท่องโก๋ก็ถูกแยก ด้วยมือของหนุ่มน้อยที่ไม่ชอบแปรงฟันมาโรงเรียน และไม่ชอบฉี่ในห้องน้ำตอนอยู่มัธยม
From: จอย - 12 มีนาคม 2547 - 11:23:08

horizontal rule

คืนก่อนไปนั่งกิ๋นข้าว(เหล้า)กับ "กิ๊ก" ข้าเจ้าเป๋นอันตื่นเต้นเนื่องจากเปิ้นบอกว่ากำเดียวจะแนะนำหื้อฮู้จักกับนักดนตรีจื้อดังของวงร็อคดังในอดีต(คาไรโดสโคป) ปร๋ากฎว่าคือคุณกิตติ(กีตาร์ปืน) จากตื่นเต้นกล๋ายเป๋นปลงอนิจจัง เปิงเปิ้นว่าในอดีตเน๊าะ เพราะแกก่อคือคนเฒ่าผมยาวหัวแดงแต่งตั๋วสไตล์ร็อค แต่น่าฮักในคำอู้ หูตึงเล็กน้อย แต่ละอ่อนรุ่นหลัง(ตึงนักดนตรีและลูกน้องของ "กิ๊ก")บ่าฮู้จักแกซักคน เฮ้อ...นี่แหละเปิ้นฮ้องสัจธรรม
From: TOR - 12 มีนาคม 2547 - 9:14:48

horizontal rule

คุณนายแหว้น...ตะคืนขอสูมาโตยว่าจะโทรฯหา แต่ต๋อนนั้นกำลังนั่งอยู่กับ "กิ๊ก" อยู่(นัดเปิ้นเจอหมอ) พอปิ๊กไปตี้ทำงานก่อมีก้าปั๋นหาของหมอๆ มาหื้อแก้ กว่าจะเสร็จก่อตี๋ 1 ป๋าย จะแวบเข้า net ก่อเจ๊งเพราะโฮงบาลกำลังเปลี่ยนระบบใหม่ แล้วก้ออู้กั๋นทีหลังเน๊าะ
From: TOR - 12 มีนาคม 2547 - 9:01:09

horizontal rule

เกิดก๋านพาดพิงแหมแล้ว...ถูกใจ๋ๆน้องแอร์แต้ๆตี้อู้ถึงสปาเกตตี้หวันคอน้องแดง แต่ยังเป๋นโจคดีของคนงามตี้เส้นสปาเกตตี้มันยังมึ้นหลึดๆเลยหลุดง่ายหน่อย เลยได้ก้าแก้นน่อ
From: TOR - 12 มีนาคม 2547 - 8:53:04

horizontal rule

อ้อม กึ๊ดเติงหาแต๊ๆ ได้ข่าวเหมือนกั๋นว่ามากรุงเทพ เสียดายบ่ได้เจอ คราวหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเน้อเจ้า มีความคิดหลายๆครั้ง ตี้อยากเปลี่ยนแปลงตั๋วเก่า อยากลองมีความสุขแบบหลี แบบอ้อมดูพ่อง ได้แต่คิดบ่าได้ลองทำชักเตื้อ งานตี้ทำอยู่ก่อหนักหนาสาหัส ความรับผิดชอบสูง หลายๆครั้งอยากเลิกแล้วปิ๊กไปอยู่เจียงใหม่บ้านเฮาดีกว่า โดยเฉพาะเช้านี้หลังจากได้อ่าน เมนูอาหาร ของคุณแหว้นแล้ว ขอไปฝึกโยคะโตยคนเน้อเจ้า
From: Nong - 12 มีนาคม 2547 - 8:48:59

horizontal rule

ถามมัมมี๋ เค้าว่าอังเคิลเอาคำเมืองสมัยพระเจ้าเหาใส่เตี่ยวขาคู้มาถามอีกแล้ว Alex..help me pls. ผ้มไปก่อนนะคับ ต้องติดตามมัมไปอีกสาขานึง คุยกันใหม่คับผ้ม
From: Cody boy - 12 มีนาคม 2547 - 7:48:21

horizontal rule

โคดี้มีชื่อไทยว่า อาชาคับผ้ม คำตันยกไห้อเล็กซ์ไปละกัน คล้องกับมัมเค้าที่ชื่อคำปูไงคับ
From: โคดี้คับผ้ม - 12 มีนาคม 2547 - 7:39:23

horizontal rule

บอกแล้วว่าลุงแก่แล้ว ลุงจะถามโคดี้บอยคับ ชื่อฝรั่งมันคล้าย ๆ กัน โคดี้ โจอี้ ลุงเมาหัว จริง ๆ โคดี้บอยน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นไทยให้ลุงจำง่าย ๆ อย่างเช่น สมชาย สมศักดิ์อะไรทำนองนั้น ถ้าจะให้ชื่อเป็นคนเมืองหน่อยก็อาจจะชื่อ คำตัน ก็ได้นะคับ
From: เจษฎา - 12 มีนาคม 2547 - 7:31:26

horizontal rule

Oops. Sorry คับผ้ม ถูกอังเคิลเจษตัดหน้าไปเส้นยาแดงผ่าแปด ผ้มโคดี้คับ โจอี้บอยคือหมาที่มีศักด์เป็นพี่ชายของอเล็กซ์คับ ตกลงอังเคิลถามโคดี้หรือโจอี้คับ
From: โคดี้บอย - 12 มีนาคม 2547 - 7:15:15

horizontal rule

ิกู๊ดมอร์นิ่งค๊าบ นี่พึ่งตื่นหรือพึ่งกลับบ้านคับ
From: โคดี้บอย - 12 มีนาคม 2547 - 7:11:06

horizontal rule

โคดีบอยคับ เช้า ๆ ลุงตื่นมาไม่ได้มานั่งดูนกปิ๊ดตะลิวหรอกคับ ลุงมานั่งที่ทำงานแล้วคับ แล้วก็ที่ทำงานลุงอยู่ในเมืองเลยไม่ค่อยจะมีนกให้ดูเท่าไหร่ แล้วก็ไม่มีปลาให้ตกด้วย วันนี้ ลุงสงสัยว่าโจอี้บอยหรืออเล็กซ์รู้จักคำว่า "มัดโตยจ่อง" หรือเปล่าคับ ลุงเข้าใจว่าเป็นคำกิริยา แต่ลุงชักจะแก่แล้วจำไม่ค่อยได้ว่าแปลว่าอะไรแน่
From: เจษฎา - 12 มีนาคม 2547 - 7:10:33

horizontal rule

เรื่องเข็มกะหลัดกับเข็มกะหลิด ลุงเคยได้ยินเหมือนที่อเล็กซ์ตอบคับ แต่ลุงไม่รู้จริง ๆ ว่าถูกต้องหรือเปล่า ถึงต้องถามหลาน ๆ ที่เชี่ยวชาญทางกำเมืองยังไงละคับ
From: เจษฎา - 12 มีนาคม 2547 - 7:02:18

horizontal rule

คุณแหว้นโปรดทราบ คุณรอดนีเปิ้นบอกน้องแอร์ว่า ระยะแรกๆเริ่มของการออกกำลัง น้ำหนักขึ้นนั้นถูกต้องตามกฏหมายเจ้า เพราะกล้ามเนื้อมีน้ำหนักมากกว่าไขมัน เมื่อไขมันกลายร่างเป็นกล้ามเนื้อ แน่นอนที่น้ำหนักจะต้องเพิ่ม แต่ถ้าคุณแหว้นเล่นรอบดึกตวย สงสัยมันจะบ่าใจ้กล้ามเนื้อเน่อ นอกจากจะมีโยคะรอบดึกกับกิ๊ก แบบไอ่คุณต่อมัน
From: สาวเกาะจ๊ะ - 12 มีนาคม 2547 - 4:50:39

horizontal rule

อังเคิลเจษค๊าบ มีอีกมั๊ยกำิเมืองวันละคำน่ะ อเส็กซ์ว่าใค่ปะคับ
From: โคดี้บอย - 12 มีนาคม 2547 - 2:57:42

horizontal rule

ิอเลกซ์จ๊ะ ผมเก่งมากครับที่ตีปัญหาแตก ที่ผมแจ้งมานั้น น้าเห็นด้วย100เปอร์เซนต์ โคดี้ก้อมาขอความเห็น น้าคิดหัวแทบแตก คิดไม่ออก ถามยาย ยายก้อตอบสไตล์เดิมทั้งปี เข็มกะหลัดคือเข็มกะหลัด ส่วนเข็มกะหลิดก้อคือเข็มกะหลิด ใช่แล้วนะจ๊ะ เข็มกะหลิดทำด้วยไม้ หน้าตาเหมือนไม้จิ้มเขี้ยวน่าแหละ ส่วนเข็มกะหลัด เค้าเอาไว้หมาดคอเสื้อจ๊ะ
From: แม่โคดี้บอย - 12 มีนาคม 2547 - 2:55:43

horizontal rule

มีคนพาดพิง จึงขอแก้ข่าว นู๋ไม่ชอบซูชิจ๊ะ แต่ซาชิมิได้เลย กินง่าย กลืนง่าย ลื่นคอดีนะจ๊ะ ว่าแต่คุณชาลาเหอะ กินน้ำเงี้ยวจนเบื่อ เปลี่ยนใจไปกินสปาเกตตี้ สปาเกตตี้หวันคอ แค้นอึ๊กแค้นอั๊ก ฮ่า
From: สาวจาวเกาะแหมแล่ว - 12 มีนาคม 2547 - 2:37:44

horizontal rule

ปอแล้ว แม่ละอ่อนเหย จาระไนของกิ๋นแต่ละอย่าง เอ็นดูคนอ่านแล้วน้ำ(ลาย)ย้อยพ่อง
From: สาวจาวเกาะเจ้า - 12 มีนาคม 2547 - 2:30:15

horizontal rule

คุณแหว้นเจ้า...บ่ต้องไปฟังเสียงนกกาอย่างคุณต่อเจ้า...คนเรามันก้อต้องมีพัฒนาการเปลี่ยนรสชาดให้กะชีวิต....ของกิ๋นบ้านเฮานะเด็ดดวงอยู่แล้วแต่หากว่าจะไปลิ้มลองของนอกอย่างสปาเก็ตตี้บ้างจะเป็นไร...ถึงแม้ตอนจบก้อจ้องกลับมากินอาหารชาวเราเหมือนเดิมน่ะ....ก้อดูอย่างคุณต่อจะเป็นไรยังชะแวปไปดริ๊ง "มาการิต้า" แทนน้ำแข็งเปล่า....มันบ่ใช่ว่าเปลี่ยนรสนิยมแต่แบบว่าทำต้วให้ทันสมัยตะหาก.....ไม่เชื่อถามคุณชาวเกาะซิ....แล้วจะได้รู้ว่าทำไมถึงได้ชอบซูชิ....มันต้องมีอะไรดีๆอยู่แล้ว
From: คุณชาลาของามไว้ก่อน - 12 มีนาคม 2547 - 2:18:49

horizontal rule

น้องอ้อมปิ๊กมาก่อดีแล้ว....ก้อคิดถึงอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไรจะกลับมา...แต่ก้ออนุโมนาสาธุกับผลบูญและกุศลที่ได้สร้าง....ทุกอย่างอยู่ที่เราโดยเฉพาะใจของเรา....ข้าเจ้าเองก้อรู้แต่ใจมันดื้อไม่ยอมถึงได้ฟุ้งซ่านทำให้อยู่เฉยๆไม่เป็น....ก้อจะโทษอันใดนอกจากโทษใจตัวเองที่มันไม่รักดีน่ะ....
From: คุณชาลาคนงาม - 12 มีนาคม 2547 - 2:04:17

horizontal rule

เช้านี้หนาวนิดหน่อยคับ หนาวกายผ้มชอบ หนาวที่ใจมันพูดไม่ถนัดคับ ชีวิตผ้มใช่ว่าจะรื่นรมย์อย่างที่อังเคิล อ๊านตี้คิดๆกัน วันนี้ผ้มละดาวน์จัง ความจริงมันดาวน์มาตั้งตะเมื่อคืนแล้ว เหตุเกิดเพราะผ้มไปตกปลากับซี้ (ตามเคย) เพียงแต่งวดนี้ ผ้มลืมพาเจ้าเบนไปด้วย เจ้าเบนตัวแสบโทรไปฟ้องมัมมี๋จนเธอไม่เป็นอันทำงาน ผ้มจับปลาได้ตั้งสามตัว ตัวลอยเข้าบ้านกะจะเล่าให้มัมถึงความตื่นเต้นที่ผ้มพึ่งเจ๊อะเจ๋อมา แต่เธอเล็คเชอร์ผ้ม 3 พารากราฟรวด ไม่มีเว้นวรรค ไม่มีคอมม่า ไม่มีจุดฟูลสต๊อป ตบท้ายว่า ห้ามผ้มคุยโทรศัพท์กับเพื่อนหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ พอครบอาทิตย์ ผ้มคงจะเข้าโครงการงดพูดกับอ๊านตี้อ้อมกับอ๊านตี้หมอหลีได้เลย เจ็บปวดกว่านั้น เจ้าเพื่อนผ้มดั๊นโทรมาบ่อยกว่าปกติ มัมรับโทรศัพท์จนเบื่อ เลยยกหน้าที่ให้เจ้าเบน มัมแค่บอกเพื่อนผ้มว่า ผ้มมารับโทรศัพท์ไม่ได้ ส่วนเจ้าเบนนี่ซิ เสริมต่อว่า ให้โทรกลับมาอาทิตย์หน้า ผ้มว่าจะหลบพายุไปค๊อกเทล…… กับอังเคิลวิทยาด้วยคน เสียแต่ว่าอายุไม่ถึง
From: Cody boy - 12 มีนาคม 2547 - 1:52:54

horizontal rule

Here , we eat nearly every thing you just said , special , Pla Ra Sub , SABBBBB.
From: poo - 12 มีนาคม 2547 - 1:00:47

horizontal rule

Khun Van , if you enjoy eating , is not the way to have GIG ( I think ) , Would you please post picture of you & your family ( everybody suppose to do ) .
From: poo - 12 มีนาคม 2547 - 0:58:52

horizontal rule

สวัสดี KHUN JENNY เช่นกัน พอดีลูกชายปิดเทอมแล้ว ดูทีวีดึกหน่อย เลยเกิดอาการหิ้วขึ้นมา ต้องมีรอบดึก ต่ออีกหนึ่งมื้อจ๊ะ ///ส่วนงานของเจนนี่ก็แอบเอาใจช่วยและลุ้นด้วยทุกครั้งนะจ๊ะ
From: แหว้น - 12 มีนาคม 2547 - 0:39:08

horizontal rule

เมื่อ สอง สามวันที่แล้วมา ได้มีโอกาสฝึกวิชาโยคะ โดยมีอาจารย์มาสอนพิเศษ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงและผ่อนคลาย ปรากฏว่ามาชั่งน้ำหนักดู ได้ผล...เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เหตุเพราะ เมื่อเสร็จจากการทำโยคะ ก็นั่งล้อมวงกินข้าวกันใหญ่ สารพัดของมัก ของชอบทั้งนั้น//สุดที่บรรยาย.....ตบท้ายด้วยคุณเกษม เป๋นห่วงทีมโยคะ ก็ซื้อน้ำเต้าฮู้รสเยี่ยมมาสู่ตึงวันๆ.....แต่น่าจะได้รับการชื่นชม? เพราะสามารถกระจายรายได้สู่...สังคมอาทิเช่น ผักฮ้วน,ผักหละ,ขนุม ปลาแห้ง หอยขม หน่อไม้ ผักหวาน ,ไข่มดส้ม ,มะเขื่อ ,แคบหมู จิ้นลาบ,ถั่วเลือง..ยังมีอีกนัก บ่าอยากจะจาราไน......เหนื่อย//
From: แหว้น - 12 มีนาคม 2547 - 0:24:15

horizontal rule

Hi Khun Wand, Don't sleep yet , take care na ka , I have to work now bye.
From: Jenny - 12 มีนาคม 2547 - 0:08:45

horizontal rule

Thank you ka Khun Poo, I will try to tell mini serials about myself and my work sometime na ka. And happy birthday Pee Om ka, I miss you everyday enjoy your maditation ka.
From: Jenny - 12 มีนาคม 2547 - 0:05:43

horizontal rule

KHUN POO...and ALEX ได้ติดตามเรื่องราวของสาวสวย ทั้งหลายยังอิจฉาอยู่เลยทำยังไงจะได้ถึงคิวมีกิ้ก...สงสัยต้องปรึกษา pro of kig...ส่วนทายาทโตเป็นหนุ่มแล้วจ๊ะ(18 ปี)กินจุ เล่นเกมส์ เรียนปานกลาง น้ำหนัก 82 kg. สูง 179 cm. ไม่หล่อแต่ยิ้มสยาม...
From: แหว้น - 12 มีนาคม 2547 - 0:00:55

horizontal rule

สวัสดี อ้อม ปิ๊กมาแล้วกา ตี้อยู่ตามทำเนียบรุ่น ถูกต้องทุกประการครับผม
From: อู๋ - 11 มีนาคม 2547 - 23:27:52

horizontal rule

สำหรับสูตรเด็จผัดไทย//ตี่คุณชาลาถามหานั้นตั๋วข้าพเจ้าเอง..ใช้เคล็ดลับว่า(ร้านไหนทำได้รำกว่ากั๋น)ซื้อมากิ๋นดีกว่า..555 แต่ต๋อนนี้ยังบ่ออยากกิ๋นสปาเกตตี้เน่อ! เพราะแก๋งผักหวานใส่ไข่มดกำลังมาแรงแต้ๆๆส่วนข้าวหนมเส้นน้ำเงี้ยว มันของต๋ายจะกิ๋นเมื่อใดก็ได้แม่นก่อ น.แอร์....งานเลี้ยง+งานบุญ ตี๋ไหน เป๋นต้องเจอแน่ๆๆ....แม่นก่อไอ่คุณต่อ
From: แหว้น - 11 มีนาคม 2547 - 22:20:41

horizontal rule

คุณต่อเจ้า อะหยั่ง คาดคะเนได้ตรงขนาดกว่าจะเขียนภาษา อิงลิชแล้วเสร็จ ใช้เวลาเป๋นชั่วใมงกะ เมื่อจะ go Inter ทั้งที่ก็จะต้องเขียนถึงเพื่อนต่างแดนเป๋น ภาษาอิงลิชก่อน เพื่อเปิดทางสะดวก /////ปรึกษาน้องซีว่า แม่จะเขียนแบบวัยรุ่น ก็ได้ออกมาอย่างตี่เห็นแหละเพื่อนๆ.......
From: แหว้น - 11 มีนาคม 2547 - 21:54:49

horizontal rule

ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ ^__^* joop !!!
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 20:28:29

horizontal rule

วันเกิดปีนี้ได้ตุ๊กตาน่ารัก สีเขียวอ่อนผูกโบม่วง แล้วก็ ร้องเพลง แฮบปี้เบร์ดเดย์มายเดียเฟรนด์ .. อ้อมก็กรี๊ดกร๊าด (ตามประสาคุณเว่อร์ .. ที่ห้ามไม่อยู่) กลางธรรมอาภา ว่า ต๊ายยย.. น่ารัก น่ารักค่ะ... อ้อมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีค๊ะ ? เพื่อนก็บอกว่า ตั้งเป็นชื่อแฟนคุณอ้อมก็แล้วกัน อืม กู๊ด ไอ เดีย
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 20:26:45

horizontal rule

ปูเจ้า อ้อมอยู่เชียงใหม่ กำลังวางแผนกับหลีว่าจะไปเดือน พฤษภา จ๊า
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 20:16:03

horizontal rule

เจ้าแม่ทิสโกเจ้า ... ข้าเจ้าไปกรุงเทพสองวัน ไม่ได้กริ๊งกร๊าง เหตุเพราะบรรยากาศอื้ออึงไปด้วยเสียงธรรม ด้วยเทพธิดาพยากรณ์ตื่นเต้นในความฉลาดของท่านโกเอ็นกา ผู้เป็นเจ้าของคอร์สที่อ้อมเข้าอบรม ด้วยระบบการจัดการและสเต็บในการบรรยายธรรมที่ดีมากๆๆ เลยฟังคำสรรเสริญไปสองวันเต็ม ... อ้อมอยากให้น้องไป เพราะที่นี่อินเตอร์ ทันสมัย และง่ายต่อการเข้าใจ
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 20:14:00

horizontal rule

Maybe , she back to do her meditation , next time , then .
From: poo - 11 มีนาคม 2547 - 20:13:33

horizontal rule

Where are you ? , In Chiangmai or Bkk.
From: poo - 11 มีนาคม 2547 - 20:10:55

horizontal rule

I 'm answering Look Pee na ja Om , Hi ! birthday girl.
From: poo - 11 มีนาคม 2547 - 20:09:45

horizontal rule

Ru Leaw Ja Dai Ha Kin Mung - Kor Me Suan Ruam Duay Ka - That's what freind are for !!!!
From: poo - 11 มีนาคม 2547 - 20:08:32

horizontal rule

แล้วก็ .. น่ารักมาก ... ที่คอยดูแลห่วงใยเจนนี่ที่แสนดีและน่าเอ็นดูของพี่
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 20:07:10

horizontal rule

แต่... อู้เล่นบะด๊าย .... ข้าเจ้าเป็นนักวิปัสสนา ... ข้าเจ้าจะเป็นเช่นนี้ได้อย่าใด?! พี่ก็ได้แต่อโหสิให้น้องนางคนงามของพี่ซิจ๊ะ ... ในเหตุ ..แฮบช้าไป 2 วัน เออ ...พี่ก็ขออวยพรให้น้องบ้าง ว่า .. ขอให้ซาบซ่า ในกิ๊ก
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 20:02:06

horizontal rule

น้องแดงเหย ... พี่ไล่อ่านดู ก็ไม่เห็นแถลงความ Happy Birthday จากน้องเลย กว่าจะเห็น.. กาลเวลาก็ผ่านเลยไปสองวัน ... พี่ก็คิดว่า นี่ ยัยน้องแดงมันไม่ เซ แฮบ ข้าเหรอวะ ? เดี๋ยว.. วันเกิดนังคนสวย ข้าจะเอาแบบนี้มั่ง ฮ่า ฮ่า ฮ่า
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:58:55

horizontal rule

อ้ายอู๋เจ้า ขอคอนเฟิร์ม ว่า ที่อยู่อ้ายอู๋ ในทำเนียบรุ่นถูกต้องหรือไม่ .. อ้อมจะส่งเทปไปให้ค่ะ
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:54:04

horizontal rule

ขอบคุณปูตี้ ฮ่ำหา.. อ้อมไปวิปัสสนามา .. ดีแต๊ว่า กะว่าจะไปอีก ให้มันคลายความร้อนหน่อย เห็นรูปน้องอเล็กซ์แล้วน่ารักมาก อัมสเตอร์ดัมนั้นอยากไปมากค่ะ .. แต่ยังไม่ได้มรดก เลยแหง๋กอยู่นี่ แล้วอินเดียนี่เป็นทาเก็ตอันดับหนึ่ง อ้อมนัดญาติธรรมชาวกรีซ ว่าจะไปนั่งสมาธิที่อินเดียหนึ่งเดือน แล้วคุณแม่ยูเอสเอ(อ้ายณรงค์เรียกอย่างงี้) จะไปที่ไหนเมืองไหนค๊า อยากรู้จัง ?
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:51:36

horizontal rule

มีข่าวว่าไวรัสระบาดอีกแล้ว นี่จะได้คุยต่อมั๊ยนี่
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:44:56

horizontal rule

ตี้ meditation hall เปิ้นมีชั่วโมงอธิษฐาน 1 ชั่วโมง คือ นั่งสมาธิโดยบะกระดุกกระดิก .. บัดนั้น.. ทุกคนทำตั๋วดั่งรูปปั้น พอหมดชั่วโมงข้าเจ้าเหลียวผ่อแม่หลี แม่หลียักคิ้ว พร้อมทำท่าเหมือน "ซอมบี้" .. แข็งทื่อเลยเจ้า ข้าเจ้าฟั่งเอามือปิดปาก ไข้ ไข้หัว ในหัวใจ๋ข้าเจ้ากู่ก้อง .. แม่หลีเป็นซอมบี้ แม่หลีเป็นซอมบี้..
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:33:34

horizontal rule

วันนึ่ง ... ข้าเจ้าแหง๋นผ่อฟ้า ... เซาะหาพระจั๋น ... พระจั๋นตี้ฮั่นงามเลิศศศ ดาวก็สุกสกาว แหมบะปอมีมิติดวงนั้นสูง ดวงนั้นต่ำกว่า น่าฮัก ! อากาศก็ดี๊ดี .. แต่คืนนั้น เมฆบัง เปิ้นห้ามอู้นาเจ้า แต่มีสาวคนนึ่งมากระซิบทางด้านหลังว่า ... พระจันทร์ไปเวเคชั่นนนน... มันตึงม่วนแต๊ๆ อาหารก็ล๊ำ ลำ
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:27:26

horizontal rule

น้องแอเจ้า ... ตี้ว่าบะได้อู้นั้น 9 วันเจ้า.. เหตุเพราะจะต้องผ่อเข้าไปดูภายในอย่างล้ำลึก ม่วนแต๊ๆ แต่บังเอิญงวดนี้ ข้าเจ้าควงเพื่อนเลิฟไปถึงสองคน ... เจ๊าวันนึ่ง คุณเพื่อนเลิฟก็ แป๋งภาษาใบ้ว่า จ๊ะเอ๋ !! พร้อมยิ้มแฉ่ง อย่างสุดน่าฮัก ข้าเจ้าก็กั๋วใบ้กั๋วบอด ว่าจะมีไผหัน ก็เปิ้นห้ามอู้และส่งภาษากาย
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:21:43

horizontal rule

ข้าเจ้าปิ๊กมาแล้วเจ้า ... ขอขอบคุณกู้คนตี้อวยพรวันเกิด ขอบคุณ... สำหรับดอกไม้งามเลิศตี้ข้าเจ้าได้ฮับ ... ขอฮื่อคนตี้ส่งมาสดชื่นเหมือนข้าเจ้า 100 เต้าเจ้า
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:15:59

horizontal rule

อืมมมม... ลูกพี่เจ้า พรรณาไป คนเปิ้นก็น้ำลายไหลก่าเจ้า ...
From: อ้อม - 11 มีนาคม 2547 - 19:13:59

horizontal rule

ระหว่างนับคะแนนพวกเราก็กินเส้นทั้งนั้นแหละ พวกเส้นปลา,มักกะโรนี,เซี่ยงไฮ้อะไรทำนองนี้แหละ ผลัดกันกินผลัดกันนับเป็นที่สนุกสนานกันดี เอ๊ะ ปูอยากรู้ไปทำไมเหรอ?
From: ถวัลย์ - 11 มีนาคม 2547 - 19:03:54

horizontal rule

Khob Khun Look Pee & Congratulation to Lee and P' Air , 1 more question " What are you all eating between do this Job ? "
From: poo - 11 มีนาคม 2547 - 18:01:00

horizontal rule

รายงานผลการนับคะแนนมีดังนี้เจ้า รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของรุ่น 7 เพื่อไปทำงานเป็นประธานชมรมศิษย์เก่า อันดับ 1 คือ หมอจุรีย์ ได้ 28 คะแนน อันดับ 2 อ.โรม ได้ 3 คะแนน อันดับ 3,4 คือ พี่แอร์ กับถวัลย์ ได้คนละ 2 คะแนน เท่ากัน อันดับ 5 จิตราภรณ์ ได้ 1 คะแนน ส่วนรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานรุ่น 7 อันดับ 1 คือ พี่แอร์ (จันทร์แรม) ได้ 21 คะแนน อันดับ 2 ถวัลย์ ได้ 11 คะแนน อันดับ 3 หมอจุรีย์ ได้ 3 คะแนน สรุปว่าผู้ที่เพื่อนๆ เลือกไปทำงานเป็นประธานชมรมศิษย์เก่า คือ หมอจุรีย์ และประธานรุ่น 7 คือ คุณจันทร์แรม มีผู้ส่งจดหมายมาทั้งสิ้น 31 ฉบับ อีเมลล์ 4 ฉบับ โทรมาลงคะแนน 1 คน รวมมีผู้ ออกเสียงมาทั้งหมด 36 คน (งดออกเสียงเลือกประธานรุ่น 1 คน) ผู้ที่ร่วมในการนับคะแนนก็มี อ.โรม, แหว้น, อ้อย, ถวัลย์, อึ่ง, พี่แอร์ ก็ขอแสดงความยินดีกับ หมอหลี และ พี่แอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ และก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่เสียสละเวลาส่งคะแนนมาให้ในครั้งนี้ด้วย....
From: ถวัลย์ - 11 มีนาคม 2547 - 17:54:08

horizontal rule

เห็นตวยกับเจษ...เรื่องบ่าเสธฯจอย เพราะเนื่องจากต๋อนหลังคบมันมาเมิน(ตั้งแต่จบสาธิตฯจ๋นเฮียนพายัพฯแล้วยังมาเจอกั๋นตี้ กทม. แหม) บ่าจอยมันตั้งใจ๋จะหื้อเกิดระเบิดครั้งนั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจ๋จากสาวหน้าหวานเปื่อนเฮาคนนั้นแต้ๆ....(ฮาบ่าได้เผาไผเน่อ..555)
From: TOR - 11 มีนาคม 2547 - 15:43:01

horizontal rule

คุณนายแหว้น...where are you..? yoo hooo....แป๋งสลิดอู้ฝาหรั่งใจ้ลูกใจ้หลานรวมลูกน้อง...รวบรวมพิมพ์หื้อเมินก่อบ่า จะ go inter ละกา ไหนบ่าเดี๋ยวนี้จะไปกิ๋นสปาเกตตี้แตนข้าวหนมเส้นน้ำเงี้ยวกา...
From: TOR - 11 มีนาคม 2547 - 15:23:15

horizontal rule

เจษ...พอดีไปเจียงใหม่เมื่อต้นปี๋ และใส่เสื้อคอลึกก่อเลยขอยืม "เข็มกะหลิด" จากแม่ฉัน แม่ฉันก่อเอาเข็มกลัดหื้อ เพราะฉะนั้นความหมายของฉันตรงข้ามกับของปู เลยบ่าแน่ใจ๋?
From: TOR - 11 มีนาคม 2547 - 15:16:33

horizontal rule

We discuss all this morning about 2 khem from Na Jessada , our answer is Khem-ka-lad is made by meterial use with clothes , Khem -ka-lid is made by wood use with Bai-Thong or paper , if it's right is my idea , na krab .
From: Alex - 11 มีนาคม 2547 - 13:16:22

horizontal rule

Khob Khun Krab , Na Air & Na Look Pee for your attention , I can speak Thai many words & will try to practice more but type in Thai , even mama can't do that !!! Na jay still think about send me to stay with some thai family in summer and go to thai school for my better thai , any one has any idea or can accept me to your family , help !!!!
From: Alex - 11 มีนาคม 2547 - 12:28:02

horizontal rule

Dear Chala , send all your pics to me , I'll post for you , O.K.??? /// Jenny , this webboard is not only entertain , if you read Air & sbd again , there have sth in their chit-chat , and I love every thing you type , moreover , you are a business ( charming ) woman , how can you make love strawberry like Air , so keep any , any story from you here , please .
From: poo - 11 มีนาคม 2547 - 12:19:41

horizontal rule

อ่านเรื่องใหม่ของแต๋มแล้วสนุกจริงๆ ยิ่งภาพประกอบยิ่งเด็ด นี่เหลืออีก7เดือนจะถึงวันงาน ค้างอีก18เรื่องที่จะตามมา เฉลี่ยเดือนละ2.5เรื่อง เย้ ้ใจจังเลย นี่ก็แปลว่าเราจะมีเรื่องใหม่อ่านทุกๆ9วันซิเนี่ย ตื่นเต้ล ตื่นเต้ล...///...วันนี้ก็ได้ฤกษ์เปิดหีบเลือกตั้งของพวกเราแล้ว กะว่าจะไปนั่งนับคะแนนกันที่ร้านตูบน้อยเที่ยงนี้ ใครสนใจก็เชิญนะครับ...///...หลานAlexครับ ลุงป้าน้าอาไม่ได้รักCodyมากกว่าหลานหรอกครับ แต่หลานCodyเค้าพูดไทยได้ก็เลยสนทนากับลุงป้าน้าอาง่ายหน่อย ถ้าหลานAlexพูดไทยได้ก็จะสนุกเหมือนCodyเค้าแหละครับ แบบว่าลุงป้าน้าอา"กึ๊ดญาก"พูดอิงลิชมากน่ะครับ จำเป็นจริงๆถึงยอมพูดครับ
From: ถวัลย์ - 11 มีนาคม 2547 - 10:14:48

horizontal rule

ว๊าว อังเคิลเจษตื่นแต่เช้ามาดูนกปิ๊ดตะลิวเหรอคับ ผ้ม serach คำเมืองวันละกำของอังเคิลใน google.com นี่คือคำตอบคับผ้ม - Your serach "เข็มกะหลัด" did not match any documents. No pages were found containing "เข็มกะหลัด" พอ search "เข็มกะหลิด" ก้อได้คำตอบเดียวกันคับ อังเคิลแน่ใจนะว่าสะกดถูก แอนนี่เวย์ ผ้มขอฟอร์เวิรด์คำถามนี้ไปให้อังเคิลโรมิโอนะคับ /// ส่วนซิปปี้ของเจ้าเบนเป็นคามิเลียน มันเปลี่ยนสีตามสิ่งแวดล้อมเท่านั้นคับ ไม่เกี่ยวกับอาหารที่มันกิน ไม่เชื่อถามเจ้าปอมสวนพลูดูก้อได้คับ
From: โคดี้คับผ้ม - 11 มีนาคม 2547 - 9:05:15

horizontal rule

โคดี้บอยคับ กำเมืองวันละกำ ลุงสงสัยว่าคำว่า "เข็มกะหลัด" กับคำว่า "เข็มกะหลิด" มันต่างกันตรงไหนคับ ป.ล. แล้วจิ้งจกเขียวที่เบน(บอย)เลี้ยงเอาไว้ กินแครอทไปกี่ต้นแล้วครับ ลุงว่าถ้ามันกินแครอทเยอะเกินไปมันอาจจะแปลงร่างเป็นจิ้งจกส้มได้นะครับ โคดี้บอยต้องคอยดูด้วยนะคับ
From: เจษฎา - 11 มีนาคม 2547 - 7:29:54

horizontal rule

สวัสดีตอนเช้าครับ อ่านเรื่องใหม่ของแต๋มกันแล้วยัง สนุกมาก ขอคอมเมนต์นิดเดียวเรื่องคน"ดัง"สองคน รูปเสธฯจอยทางฝั่งขวาก็ยังพอจำได้เพราะพอยังมีเค้าเดิมอยู่บ้าง แต่รูปอี่ลุงใส่แว่นยืนอมยิ้มที่อยู่ฝั่งซ้ายนี่สิ ใครกันเนี่ย สำหรับกรณีของเสธฯ ทั้ง CNN และคมชัดลึกได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ (แต่ไม่ประสงค์อออกนาม) ว่าการระเบิดครั้งนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการระเบิดเพื่อเรียกร้องความสนใจจากใครบางคนของเสธฯ (เหมือนพวกระเบิดพลีชีพอะไรทำนองนั้นแหละ)
From: เจษฎา - 11 มีนาคม 2547 - 7:25:48

horizontal rule

คิดถึงเจนนี่ กับ ชาลา จังเงย อีกสองเดือนป๋าย Power Puff girl ก้อจะรวมตัวกันแล้ว อยากได้อะไรจากฮาวายบอกมาเน่อ ยกเว้นหนุ่มฮาวายนะจ๊ะ เหมาเก็บไว้คนเดียว อิิ อิ ขอยคนมีกิ๊ก เฮาบ่ามี เลยเหมาเอาหมดเกาะเนี๊ยะ จะบอกมอกมัน
From: สาวเมืองอโลฮา - 11 มีนาคม 2547 - 5:26:18

horizontal rule

If he really see you not by picture or by reading , 100% fall in love with you , Alex is an entertain boy & enjoy entertainment a lot , thanks Na Jay for support his british school , hoping with good rules & good environment protect him from bad entertain ( such as drug ) . Bed time jaaa , good night ( before you say Hi !!!! ) byeeeeeeeeeeeee.
From: poo - 11 มีนาคม 2547 - 2:24:22

horizontal rule

Nu Poo. Life is unfair.....get used to it. :) Don't know about everybody else but I love Alex. Does Alex love Aunty Air??
From: A' Air - 11 มีนาคม 2547 - 0:57:42

horizontal rule

คุณแหว้นที่รัก....มีสูตรผัดไทยเด็ดดวงไหมเจ้า....จะผัดให้คุณสามี (แล้วก้อป๊กใส่กล่องส่งให้คุณกิ๊กน่ะค่ะ) เป็นแบบว่าครั้งเดียวแล้วได้สองน่ะ
From: Chala...ja - 11 มีนาคม 2547 - 0:21:18

horizontal rule

Dear Khun Jenny....I still very busy for this week...need to wrap up the conference by this week cause I will be in the seminar for the whole week next week....however, seems not be able to have lunch with you...but will look for MTD tonite and will pick u up at union station may be on Saturday....hang in there....this is the way of life in the US....we are all have to face it....and need to learn "Survial Skill" by our own....love u
From: Khun Chala - 11 มีนาคม 2547 - 0:17:34

horizontal rule

Goodmorning from CA ka. I love Tam ka, I don't know I'm the first on who read you story or not but I feel so good to start for work today. Khun Aoy I looked at your web and a 1000 of another web yesterday, how goodness they have many many stuff and I think your product are better than them 555 . I have sales meeting today and if I want to work with this line I have to take more time to get the detail and information, because I have to prsent to my boss here and SCT in Thailand too. Anyway I don't want to talk about bussiness in our web because this one for enjoy talk ka. I will talk to you in you e-mail na ka. I have to go ka meeting meeting. Bye!
From: Jenny - 11 มีนาคม 2547 - 0:15:25

horizontal rule

Thank you Khun Poo for your thoughtfulness....I still don't know how to post pictures in the webboard yai !!
From: Beauty Chala - 11 มีนาคม 2547 - 0:12:53

horizontal rule

One more thing , if anyone want to post or send any picture , Pa' poo allow na ka , MAI- TONG -KRENG -JAI , Khun Rungthiwa ( VAHN-VEAW ) , Khun Tu , Tuktik , every T , Every J , Every A , How come Ouddy so quiet , hallo !!! Kee jaooo , your son who is freshy in our satit , how is he !!!!
From: poo - 10 มีนาคม 2547 - 18:59:00

horizontal rule

I'll wait for you ka Pa' VANNNN. // Beauty Chala , in positive thought , if you do not work hard , it keep your beauty forever na ka.// Everybody love Cody , only Cody , nobody mention Alex , It's not fair , one more time , IT'S NOT FAIR !!!!
From: poo - 10 มีนาคม 2547 - 18:49:24

horizontal rule

สุมาเตอะ หลานบอกว่า...ป้าแหว้น พิมพ์ผิด ///กลับเชียงใหม่ดีกว่า
From: แหว้น - 10 มีนาคม 2547 - 17:37:41

horizontal rule

เเมื่อคืนดึกไปหน่่อย เลยไม่ได้ตอบสวัสดี ปู เพราะต้องรีบนอนก่อน ตื่นตี 5 เพราะมีงานด่วน กลัวผิดเวลา ขอแจม เข้าเวปของหลานที่ ลำปาง///ไว้ตอนกลับบ้านค่อยสนทนาต่อ...นะจ๊ะเพื่อน ๆรวมถึงคุณชาลา ต่อ ฯลฯ
From: แหว้น - 10 มีนาคม 2547 - 17:20:40

horizontal rule

คุณโจคนดีป่านฉะนี้ก้อยังคงไม่รู้สึกรู้สา....ไม่อยากคิดต่อว่าเขาจะตกอยู่ในสภาพใดในอนาคตข้างหน้า....มันเป้นเรื่องจริงที่น่าเศร้า....โปรเจคของฉันก้อเก็บใส่กล่องไว้...ก้อไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เปิด
From: คนงามอีกทีน่า - 10 มีนาคม 2547 - 14:40:44

horizontal rule

พี่ปังปอนด์ป่วยเป็นไข้เพราะอากาศเปลี่ยนผสมกับไข้การเมืองเล็กๆ....เธอไม่นิยมเรียนหนังสือเพราะไม่สนุก...เธอนิยมการเล่นเสียมากกว่า...นี่ก้อเป็นปัญหาเพราะตอนนี้หากครูบังคับให้ทำอะไรก้อจะเมินเอามือปิดตามั่งหรือปิดหูมั่ง...หรือไม่ก้อขอ time out เอง...แล้วก้อบอกครูว่ากลับบ้านฉันจะไปฟ้องแม่ว่าพวกเธอ hurt my feeling....แม่ละปวดหมอง
From: คนงามอีกที - 10 มีนาคม 2547 - 14:35:05

horizontal rule

อ้อยใจหวานจ๋อย....หากชีวิตไร้กิ๊ก....มันก้อขาดรสชาตซิน้อง....วันนี้ได้ฟังเสียงทางโทรศัพท์แล้วตอนเย็นก้อได้เห็นง่อน(ท้ายทอย)...จำได้พ่องก๊อ....อ้ายต้นคอขาวน่ะ....วันนี้เห็นแล้วอยากกระโดดเก๊าะคอจริงๆนะเนี้ย.....เรื่องฉันกะกิ๊กน่ะมันเหมือนนิยายน้ำเน่าสามเล่มบาทเจอหน้าในที่ประชุมก้อต้องเป็นแบบเมินกันน้อยๆ....เพราะฉันดันเป็นศัตรูต้วร้ายของบิ๊กบอสของคุณกิ๊ก....ขืนเจ้านายเธอรู้มีหวังไม่ได้แจว....เธอถิงได้หักหัวใจฉันก้อตอนที่ผ่านมานั่นไง
From: คุณชาลาคนดูดี - 10 มีนาคม 2547 - 14:26:07

horizontal rule

แหว้นเจ้า...ขอขอบคุณข้อความที่ส่งมา...ตอนนี้ก้อเป็นโรคจิตตามปรกติ...คือจิตไม่เคยว่าง สำหรับ "คุณกิ๊ก" นั้นก้อคงเป็นแบบว่าดีใจที่ได้เห็น...ประเภทว่าคงดูได้แต่ตา....เรื่องนี้มันยาวเจ้า
From: คุณชาลา - 10 มีนาคม 2547 - 14:09:46

horizontal rule

I'm so good here cause I can't be there , one more reason is " LOVE".
From: poo - 10 มีนาคม 2547 - 12:39:57

horizontal rule

นี่ต้องยกมือยอมแพ้หนูปูเลยจริงๆ เก็บรายละเอียดเพื่อนไว้หมดเลย นี่แหละหนาความรู้สึกสำหรับเพื่อน ได้ฟังแล้วก็ปลื้มแทนเพื่อนๆ ที่ปูจำวันเกิดได้ (แม้จะเก็บ record ก็เถอะ ถือว่า สนใจๆๆๆๆ) นี่แล้วไม่มางานได้ยังไงล่ะเนี่ย....
From: อ้อยสุดท้ายแล้วค่ะ - 10 มีนาคม 2547 - 10:09:07

horizontal rule

อ้อยใจ บ่อดีไปยุคุณชาลา เดี๋ยวเกิดเลียนแบบไ่อ่ต่อ คุณพี่คงจะบ่อล๊อคบ้านอย่างเีดียว จะช่วยป๊กผ้าหื้อตวย นี่ก่า
From: น แิอร์ - 10 มีนาคม 2547 - 10:08:39

horizontal rule

ช่วงนี้ตอนเย็นเรามีปาร์ตี้กันเพื่อฝึกโยคะ เพราะมีอาจารย์พิเศษมาสอน สมาชิกมากมาย ทั้งถวัลย์ แหว้น เบนซ์ ปาริสา เอื้อม เสียดายรายที่เบี้ยวนัดแล้วไม่มานะ ฝึกเสร็จก็ enjoy eating กันใหญ่ แต่ผลทำให้เลือดลมดีมาก เพราะได้ข่าวเอื้อมตดตลอดทางกลับบ้าน(ขอโทษ ใช้คำไม่สุภาพ แต่มันตดจริงๆ)...เฮ้อ..เกษมจะให้งดโครงการรึเปล่าเนี่ย...
From: Aoy - 10 มีนาคม 2547 - 10:06:08

horizontal rule

จอยเอาเรื่องปวดหัวมาให้คิดอีกแล้ว...เฉลยมาเลยได้มั้ยจ๊ะ....แล้วปาท่องโก๋ที่แยกออกมามันเอาไปจิ้มนมหรือจิ้มน้ำพริกเผาล่ะ!!
From: Aoy jai - 10 มีนาคม 2547 - 10:01:58

horizontal rule

ชาลาาาาา ปังปอนด์ไม่สบายเป็นอะไรจ๊ะ งอแงหรือเปล่า ส่งใจมาช่วยเน่อ ลูกไม่สบายนี่นา น่าเอ็นดูที่ซู๊ดเลย หายเวยๆจะได้เข้าเวปบ่อยๆ แล้วได้ข่าวเพิ่มเติมอาการคุณโจพ่องก่อ
From: น้องแอร์ - 10 มีนาคม 2547 - 10:00:15

horizontal rule

น้องแดงจ๋ารับพิจารณาทั้ง 2 โปรเจคนะจ๊ะ แต่อยากได้เผื่อพ่อมันอีกคนจะมีโอกาสรึเปล่าจ๊ะ.. ตอนนี้คิดว่าเพื่อนคง OK แล้วนะ นี่น้องอ้อมตั้งแต่ออกวัดมายังไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยเนี่ย เห็นว่าระเห็จไปอยู่ กทม.โน่น ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงบ้านซักที....หนูแดง...อ่านเรื่องกิ๊กไอ้ต่อแล้วขอยมันเน๊าะ!!
From: Aoy - 10 มีนาคม 2547 - 9:59:41

horizontal rule

ขอสุมาเต๊อะจิ๋ว ไม่ได้เข้าเวป 2 วันเลยตอบเพื่อนช้าหน่อง จิ๋วเปิดเวปดูได้ที่ WWW:raksaa.com นะจ๊ะ พอเป็น ไอเดียถ้าต้องการแบบใหม่ล่าสุดจะส่งแผ่น CD ไปให้ แต่เอาอันนี้ไปก่อนก็รู้แล้วว่าจะ work รึไม่ นะจ๊ะ!! ได้ข่าวเพื่อนมีความสุขกับงานใหม่ก็ดีใจจ้ะ
From: Aoy - 10 มีนาคม 2547 - 9:56:49

horizontal rule

อังเคิลเจษค๊าบ ผ้มถึงจะพูดไม่ชัด แต่ที่อังเคิลว่าๆมาน่ะรู้จักหมดค๊าบ นกเก๊าน่ะต้องคนนอนดึกเท่านั้นที่จะมีโอกาสเห็น อังเคิลเจษคงจะหนักไปหน่อยซิท่า ถึงเห็นบ่อย ว่าจะแซวต่อซะหน่อย แต่มัมมี๋สั่งห้ามล่วงเกินผู้หลักปักใหญ่คับ
From: Cody boy - 10 มีนาคม 2547 - 9:55:36

horizontal rule

อู๋ตกลง ดร.เมษาเกิด 23 นะ เอ๊ะหรือว่าเมม เอาไว้แล้ว......หลานโคดี้ถามอาเจดหน่อยนะว่า แล้ววิธีการแยกปาท่องโก๋ที่รักกันมาก นั่งเรียนก็นั่งติดกัน อาเจดทำยังไง น่าสนใจนะ ทั้งรุ่นอาเจดทำได้คนเดียว....................................................
From: จอย - 10 มีนาคม 2547 - 9:49:03

horizontal rule

ลืมเล่าเรื่องเจ้าเบนพาสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าบ้าน อาศัยอยู่ในกล่องคุ๊กกี้ คือ Gecko หรือจิ้งจกคับ มัมมี๋ไม่ชอบใจ บัญชาให้เอาไปปล่อย เจ้าเบนเถียงคอเป็นเอ็นว่า ไม่ใช่ gecko แต่เป็น cameleon ความจริงเจ้าเบนพูดถูก แต่ตัวอะไรที่มันเหมือนจิ้งจก มัมมี๋จะรวมยอดไห้อยู่ในครอบครัวจิ้งจกหมด ถ้าอังเคิลและิอ๊านตี้ไม่รู้จัก cameleon ไห้ิอิเมจินจิ้งจกสีเขียว นั่นหละใช่เลย เจ้าเบนแต่งบ้านให้ซิปปี้ (คร๊าบ มีชื่อด้วย)ซะน่าอยู่ มีต้นไม้ ละก้อ พุ่มไม้เอาไว้เล่นซ่อนหากับตัวมันเอง ผ้มเห็นเจ้าเบนหั่นแครอทเป็นอาหารเย็นสำหรับซิปปี้ มัมว่า ไม่เคยเห็นจิ้งจกกินแครอท เห็นแต่กินแมงวันกับแมงหวี่ ท่าทางเจ้าซิปปี้จะรอดยาก ผ้มว่า
From: Cody boy - 10 มีนาคม 2547 - 9:46:03

horizontal rule

อูยยย only all my lovely friends in my heart ฟังแล้วซึ้งขะหนาด แต้อี้ แต่อ่านแล้วคุณเจนนี่คงจะhappy ดีแต้ เพื่อนๆก็happyไปโตย....///....หลานโคดี้หมั่นเขียนมาให้ลุงป้าน้าอาอ่านบ่อยๆนะคับ หลานเล่าได้น่ารักจังเลย ฝึกภาษาไทยไว้ลูก อีกหน่อยไทยจะเป็นประเทศผู้นำแฟชั่นโลกแล้ว ฝึกไว้ไม่เสียหลายแน่นอนคับผ๋ม....///....หลานปังปอนด์ไม่สบายเป็นอะไรเหรอ แล้วคนงามแอลเอเมื่อไหร่จะส่งรูปมาให้เพื่อนๆดูซะทีล่ะ คนอื่นเค้าส่งมาประกวดกันเกือบครบแล้วนะ...///....ปู/หนูแอร์ จะบอกให้ว่าฝีมือการซื้อกับข้าวของแหว้นก็เด็ดมาก เมื่อวานกับวันซืนซื้อมากินที่บ้านอ้อย แต่ละอย่างรำๆทั้งน้าน พูดแล้วน้ำลายหก วันนี้ก็จะทานกันอีก ถ้าอยากทานอะไรบอกมาได้เน่อ จะทานเผื่อให้....///....หนูอ้อมใจตอนนี้ยังหลงแสงสีเมืองกรุงกลับบ้านไม่ถูกก็เลยยังไม่ได้เข้าweb ถ้ากลับมาแล้วคงรีบมารายงานตัวกับเพื่อนๆแน่นอน....///...ตอนแรกว่าจะเปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้งวันศุกร์นี้ แต่คณะกรรมการทั้งสองท่านไม่ว่างก็เลยเลื่อนมาเป็นวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงกว่าๆ จะนับกันที่ไหนยังไม่รู้คิดว่าคงเป็นร้านอาหารแถวๆใกล้ไปรษณีย์นั่นแหละ ใครจะมาช่วยนับคะแนนก็โทรมานะ แล้วจะแจ้งผลให้ทราบตอนบ่ายแก่ๆวันพรุ่งนี้จ๊ะ
From: ถวัลย์ - 10 มีนาคม 2547 - 9:35:31

horizontal rule

Thank you ka Khun Chala, You so nice and tell Pee Pound get well soon ka. Khun Tawan ka Jenny didn't has somebody special here, only all my lovely friends in my heart. To CODY boy Aunt Jenny want to see your bird too ka. Goodmorning to Thailand and it's time for Jenny to go home ka, bye!
From: Jenny - 10 มีนาคม 2547 - 8:33:28

horizontal rule

ลืมถามโคดี้อีกอย่าง (เพราะเห็นเชี่ยวชาญเรื่องนกเหมือนกัน) ไอ้นก cockateil นี่หน้าตามันเป็นยังไงครับ คุณลุงรู้จักแต่นกเก๊ากับนกปิ๊ดตะลิว
From: เจษฎา - 10 มีนาคม 2547 - 7:41:28

horizontal rule

สวัสดียามเช้าครับ เพื่อน ๆ ทุกคน โคดี้ท่าทางจะเชี่ยวชาญเรื่องปลามาก โคดี้รู้จักป(ล)าท่องโก๋ไหมครับ ปกติมันจะอยู่เป็นคู่ ๆ อร่อยมาก
From: เจษฎา - 10 มีนาคม 2547 - 7:39:23

horizontal rule

Khun Jenny....I've forwarded your mails to you today...including your new driver license......
From: khun Chala - 10 มีนาคม 2547 - 5:54:54

horizontal rule

ขอเอาใจช่วยแดงวิทยาด้วยคนเน่อเจ้า หวังว่าคงจะประคับประคองไห้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี บางที หรือหลายที ที่เราต้อง support management ทั้งที่เราไม่เห็นด้วย แต่ก้อนั่นแหละ ถ้าเราไม่ทำตาม เค้าก้อว่าเราไม่มี teamwork ปล่อยไปก่อน ต้องมีซักวันที่เป็นของเรา หลบพายุไปร้องเพลงน่ะดีจ๊ะ แต่อย่างอื่น หัวใครหัวมันเน่อ
From: น้องแอร์ - 10 มีนาคม 2547 - 3:35:49

horizontal rule

หลังเลิกเรียนเมื่อวาน พวกผ้มไปตกปลากับซี้ที่ท่าเรือ ได้ปลามาตัวนึง เบ้อเริ่มเทิ่มคับ แต่หน้าตาน่าเกลียดมาก อังเคิลรอดนีว่าปลาชื่อพาลานี ไม่น่ากิน ให้ปล่อยไป มัมมี๋โวยวายจะทอดอย่างเดียว แต่ผ้มปล่อยคับ เผื่อบุญไห้มัมด้วย เธอว่าไม่ได้หรอกบุญน่ะเพราะไปทำเค้าเจ็บแล้ว ถ้าเอามาทอดก้อกลายเป็นอาหาร ไม่ได้บุญแต่ก้อไม่บาป ส่วนเจ้าเบนได้แต่เลี้ยงปลาอย่างเีดียวเลย หมดปลาหมึกไปเยอะ เจอเต่าหลายตัวด้วยคับ ที่ฮาวายเต่าเป็นสัตว์สงวนพันธุ์ ห้ามจับ ห้ามแตะ ได้แต่ดูเฉยๆ มัมว่าดีเหมือนกัน ท่าทางจะทอดยาก อ้อ ผ้มจะเลี้ยงนกด้วยนะคับ เป็นนก cockateil มันยังเป็นเบบี๋อยู่ ต้องรออีก 2-3 อาทิตย์ มัมขอกรงมาจากเพื่อนเค้า เจ้าเบนอยากมีส่วนร่วม วุ่นวายจัดการล้างเช็ดกรงไว้อย่างดี ตอนนี้มาอ้อนวอนขอไห้เป็นนกของผ้มสองคน ผ้มไม่ยอมคับ นกตัวเดียวผ้มเลี้ยงได้ เจ้าเบนเลยขู่ว่าจะไม่ไห้ผ้มเล่น Play Station 2 ผ้มเลยแกล้งเออออไปตามเรื่อง ความจริงดีเหมือนกัน เวลาผ้มไม่อยู่ เจ้าเบนจะได้ช่วยเลี้ยง มัมมี๋ประกาศไว้แล้วว่าเธอไม่เกี่ยว
From: โคดี้คับผ้ม - 10 มีนาคม 2547 - 3:27:27

horizontal rule

ตอบปัญหาอังเคิลลูกพี่คับผ้ม เลือดอาบคับ เลือดอาบ หัวอังเคิลเดวิดกิ๊กอาเจ๊เอมี่น่ะ ผ้มไม่อยากพูดถึง มันหวาดเซี้ยววววคับ
From: โคดี้คับผ้ม - 10 มีนาคม 2547 - 2:49:08

horizontal rule

อ่านข่าวคุณอึ่งทั้งกั๊ดเม่าและกั๊ดขี้เถ้า เป๋นดีน่าห่วง เฮาว่า ถ้าขบวนรถไฟขบวน 20 ป๋าย กับ ขบวน 40 มันชนกัน เฮาก่อหาเอาขบวน 30 มาช่วยอีกหนึ่งขบวน ดีก่อ
From: น้ิองแอร์ - 10 มีนาคม 2547 - 1:50:48

horizontal rule

เฮ้ ไชโย แหว้นเข้าเวป อ่านข่าวของแหว้นมาหลายเพลา รู้มาว่าถ้างานไหนมีแหว้น งานถึงจึงจะสมบูรณ์ ว่าฝีมือทำกับข้าวของแหว้นนั้นเล่าลือตั้งแต่ขั้วโลกเหนือยันขั้วโลกใต้ อยากให้มาอยู่ด้วยกันที่นี่จังหงะ เผื่อจะได้เรียนหลักสูตรเด็ดๆ เอาไว้เป็นเสน่ห์ปลายจวักให้คุณป้อจายลุ่มหลง สูตรสตอร์เบอร์รีีีของไอ่คุณต่อใช้ไม่ไ้ด้ผล ต้องเปลี่ยนวิทยายุทธใหม่เป็นขุนให้อ้วน จะได้ไม่หนีไปซ่าที่ไหน ฮ่า เข้ามาแล้วอย่าหายไปอีกนะ
From: น้องแอร์ - 10 มีนาคม 2547 - 1:46:25

horizontal rule

Khun Vannnn, welcome to our english mix Thai & Mueang , I want to talk with you too . Hallo, hallo , sum bye dee kor jaooo , how about your children first and your Gig after that !!!!!
From: poo - 10 มีนาคม 2547 - 0:09:21

horizontal rule

sawasdee khun chala 2 I readed and follow your massage all the time(Just for prity girl) .....khun chala & khun Tor I want to know how pro of kig......
From: แหว้น - 9 มีนาคม 2547 - 23:59:21

horizontal rule

Toy Jaooo , I wonder if you & Kang do a bit homework ( not your private HW ) about Amsterdam , it's good to read before come to a real place ( I think ) , I use to send it before & you also can buy a guide book in Thai version , tell me if you back from Lumpoon , I'll send you your travel plan which you can have an idea , OK ???
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 23:39:09

horizontal rule

เปื้อนๆบ่อต้องเป็นห่วงคุณอึ่งกั้ดเม่าหรอกสบายดีทุกๆวันโทรฯติดต่อตางมือถือแล้ว///เพื่อนเรากำลังยุ้งกับการคุมสอบอยู่บอกว่า...ว่างแล้วจะกลับมาเข้าเวปใหม่ ส่วนใคร่จะฝากเบอร์มาให้ใคร่ก็ยินดีรับใช้เปื่อนๆๆเจ้าตอนนี้มีแหม สองหมายเลขเน่อ?สนก่อ ไผเอาะ
From: แหว้น - 9 มีนาคม 2547 - 23:38:28

horizontal rule

Nong Air 's BD is 19 , Nipa - nong is 22 , 23 is Dr. Meena , 31 March is Pee MU - Jantaraluk su da , Let's make a party !!!!!
From: Poo - 9 มีนาคม 2547 - 23:32:42

horizontal rule

Happy birth day ย้อนหลังน้องออ้มด้วยคน แต่นู๋แอร์น่ะเกิดวันไหนแน่
From: อู๋ - 9 มีนาคม 2547 - 23:24:53

horizontal rule

Sawasdee ka khun แหว้น
From: Khun Chala - 9 มีนาคม 2547 - 23:07:35

horizontal rule

Dear Khun Jenny....Pee Pond is sick today....he needs to stay home...can not make any promise for this week....but will up date with you naja
From: Khun Chala - 9 มีนาคม 2547 - 23:06:43

horizontal rule

นางพยา......ชั่งเป็นเพือนที่ฮู้ใจ๋ขะเจ้าแต้นาขอจัดก๋านเรื่องตี้สั่งก็ได้ดำเนินก๋านเป๋นตี้เรียบร้อยและรวดเร็วดีแต้ๆ...แต่ตั๋วข้าพเจ้าเองกลับเซ่อซ่า///ดั้นไปเข้าแถวผิดที่(จดหมายผิดซอง)อะไรทำนองนั้น....////ฮางงบ่าเฮ้ย
From: แหว้น - 9 มีนาคม 2547 - 23:04:26

horizontal rule

ฝากความรักและระลึกถึงผ่านจอถึงน้องอ้อมและหนูแอร์....Happy Birthday Day to both of you naja.....
From: Khun Chala - 9 มีนาคม 2547 - 23:01:20

horizontal rule

อ้อยใจหวานจ๋อย....ฉลาดอย่างชันญ่าน่าจะส่งเสริมให้ผ่านหลักสูตรเมืองนอกนา...พี่ปังปอนด์ถึงจะมี autistic อยู่หน่อยๆแต่ก้อหล่อนาที่สำคัญ US citizen นะจ้ะ...สนใจอยากเรียนฟรีหรือเสียค่าเล่าเรียนถูกพี่ปังปอนด์ available นะจ้ะ....ส่วนคนเล็กพี่ต้นน้ำก้อ still available สำหรับคนน้องนะจ้ะ !!
From: คุณชาลา - 9 มีนาคม 2547 - 22:36:50

horizontal rule

POO confirm นะจ๊ะถึง Amsterdam วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม รายละเอียดอยู่ในอีเมล์ของ POO แล้ว ไปเปิดดูได้เลยจ๊ะ ดูรูป POO กับ ALEX แล้วล่ะ คงจะสนุกกันน่าดู ตอนนี้ลูก ๆ ปิดเทอมแล้วจะกลับบ้านที่ลำพูนปลายเดือนนี้ คงจะไม่ได้เข้า web อีกนาน confirm ก่อนแล้วกัน พอใกล้ไปแล้วจะเมล์ไปหา POO อีกที่
From: ต๋อย - 9 มีนาคม 2547 - 20:26:11

horizontal rule

ไชโย...ได้บัตรคอนเสริต์ ROCK FOR QUEEN จัดโดยภริยารัฐมนตรีจาก "กิ๊ก"คนตี้ 2 แต่บ่าฮู้จะไปก่อ ขี้คร้านไปอยู่ในกลุ่ม VIP แต่อยากดูอัสนี-วสันต์หง่ะ จะเยียะจะใดดี เฮ้อ...
From: TOR - 9 มีนาคม 2547 - 17:35:49

horizontal rule

คุณเจี๊ยบแม่ครัวหัวป่าก์...หายไปไหนบ่าออกมาบอกวิธีทำอาหารเพิ่มแหมก๋า เอาแบบ"ลำๆ" บ่าเอาแบบเหนียวอย่างกาว คิงจะเข้าเวปก่อต่อเมื่อเวปเผ็ดฮ้อนกา บ่าดีเหมือนอ้ายหมูเน่อ หันบอกว่าเดือนตี้แล้วเครื่องคอมฯฮ้อนจ๋นพังไปแล้วเครื่องหนึ่ง(ยังเสียดาย....)
From: TOR - 9 มีนาคม 2547 - 17:29:24

horizontal rule

คุณนายแหว้น...จัดก๋านเรื่องตี้สั่งเรียบร้อยแล้วเน่อ เหมือนเดิมเจ้า
From: TOR - 9 มีนาคม 2547 - 17:20:53

horizontal rule

ขณะที่นายกฤติวิทย์และนายพัฒนศักดิ์ นั่งอยู่ตอนหน้าของเรือ และแล่นผ่านมาถึงบริเวณใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบ ช่วงแยกนานา ถูกท่อไฟเบอร์คลาสสำหรับร้อยสายไฟ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้สะพานข้ามคลองร่วงตกลงมาถูกศรีษะได้รับบาดเจ็บสาหัส กะโหลกศรีษะยุบเลือดคลั่งในสมอง จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้สติ ขณะที่เพื่อนคือนายพัฒนศักดิ์ ได้รับบาดเจ็บกรามหักและฟันหักไป 8 ซี่ จนสลบไม่รู้สึกตัวทั้งสองคน หลังเกิดเหตุคนขับเรือโดยสารหางยาว ได้หันเรือกลับเพื่อนำผู้บาดเจ็บทั้งสองรายไปขึ้นท่าน้ำราชดำริ และนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นการด่วน นายประพัฒน์ กฤชปัญญาวโรช บิดาของผู้บาดเจ็บ กล่าวว่าขณะนี้บุตรชายอาการสาหัสและคงพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู ชั้น 3 ตึกศัลยกรรมประสาทและยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้นได้แจ้งความไว้แล้วที่ สน.มักกะสันแต่คดีไม่มีความคืบหน้า โดยอาการของบุตรชายขณะนี้ยังเป็นเจ้าชายนิทราไม่ได้สติ และแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเลือดคั่งในสมองไปแล้ว 2 ครั้ง โดยในวันนี้ได้เดินทางไปร้องเรียนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างร้อยสายไฟฟ้า แต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ไม่รับเรื่อง โดยอ้างว่าจะต้องกลับไปทำเป็นหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ Any one has any idea ????
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 16:23:32

horizontal rule

Ps / I can find my picture in Albumn RUAM-MIT .
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 16:11:28

horizontal rule

My picture is everywhere , in our albumn , in Yahoo Mail , in webboard2 , just click ka Joy , better if you come here & we go to visit Jenny ( remember ?? ) together & Hawaiii after that to visit Cody & Ben & mommy Usa . We pick everbody there including beauty Chala & her GIG ( I choose Mr.Arnold ) then we go to Georgia . Don't forget to take Look Pee & Witya , when you come here , Mr.OU !!! I 'm not sure if lovely Mariam allow .
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 15:58:12

horizontal rule

ขอบคุณจ้าปู อยากเห็นรูปปูบ้างจัง ..........อ้อยเหยแฟนฉันมันควรขึ้นจอให้ลุ้น ให้เดากันซักเรื่องนะ ในวันงาน........อ้อยบอกไอ้แดงเวลามันมากินข้าวที่บ้านให้ล้างมือทุกครั้ง มันชอบไปค๊อกเทลล้วง.....เออแดงผมจะไปเชียงใหม่มารับด้วยว่างมั๊ย
From: จอย - 9 มีนาคม 2547 - 15:21:06

horizontal rule

นึกถึง JOHN DENVER เปี๊ยกจังอย่าเก็บตัวนักเลยเพื่อนเอ๋ย คืนวันมันผ่านไปเร็วนัก กลับมามอบสิ่งดีๆให้เพื่อนได้มีความสุขเหมือนเดิมเถอะ เห็นซองจดหมายด้านซ้ายมั๊ย อะไรมันออกมา
From: จอย - 9 มีนาคม 2547 - 15:10:02

horizontal rule

Your million welcome ka Khun Dang KAAAAA.
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 13:26:40

horizontal rule

Nu Air Tee rak , at least Oy know I really try to speak THAI after " POOD THAI MAI DAI LEAY , POOT ENGLISH NID NOY BASIC ON KHUM MUEANG & TAI YAI which FA-RANG don't understand , some thai can get some of her word sometime . UUUUHHHHH BEURRRR ( MUNG )
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 13:23:41

horizontal rule

ลูกพี่...บ่าต้องเป๋นห่วงเพราะก๋านตี้เขาล็อคประตู๋ก่อเพราะความเมาเป๋นเหตุ เลยถูกภรรเมียข่มขู่ไปแล้วว่าถ้าเยียะแหมเตื้อ ฉันจะไปนอนตี้อื่น...(บ่าฮู้จะเข้าทางเขากาว่าเข้าทางเฮา?) แต่ที่จริงอู้เรื่อง "กิ๊ก"มานี้ก่อบ่าค่อยไปไหน 2 คนซักเตื้อ(นอกจากโอกาสพิเศษ) ปกติจะมีองครักษ์ติดสอยห้อยตามไปเป๋นฝูงตลอด (กั๋วฝาละมีจ้างนักสืบติดต๋ามแบบในหนังหง่ะ...)
From: TOR - 9 มีนาคม 2547 - 13:21:11

horizontal rule

Khob Khun 100 times ka Look pee , only know you still keep it in your hand , no rush ka , I try some .com too but it messy & not a lot information , maybe I don't know the right one , so better wait from you . Take care yourself na ka.
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 13:16:42

horizontal rule

Thanks a Million for your cheer up ,your hinest dear princess Poo.
From: วิทยา ยิ้มไม่ออก - 9 มีนาคม 2547 - 13:13:02

horizontal rule

สวัสดีตอนบ่ายวันอังคารที่เชียงใหม่อีกแล้วครับท่าน ตั้งแต่รู้จักคุณไอ่อู๋มาประมาณเกือบชั่วชีวิต(ชั่วชีวิตนะไม่ใช่ชีวิตชั่ว แหะ แหะ)มาเนียะ ก็มีครั้งนี้แหละ คำพูดของมันเข้ารูหู มันพูดน้อย ใช้เวลาประมวลผลนานนนนนมากกกกก แต่คราวนี้มันเข้าหูซ้ายแล้วไม่ยักกะทะลุออกหูขวาว่ะ พายุมา จะมัวไปสร้างกำแพงหรือกังหันลมปั่นไฟทำไมกัน สู้ไปหาที่หลบพายุแถวๆคาราโอเกะหรือค๊อกเทลล้วง เอ้ย เล้าจน์ ดีก่ากันเยอะเลยเพื่อน ไว้มาเชียงใหม่จะพาไปเสียคน(ตอนแก่)ด้วยกัน ให้ไอ่จอยมันขอย 555
From: วิทยา ยิ้มไม่ออก - 9 มีนาคม 2547 - 13:10:33

horizontal rule

Beur -R-Young , Auyy Joy , any , anyone here all love you , Do you know that ??? I wonder if you really know about LOVE but no doubt with you & your children. One more time if you don't feel our love , could you feel our " CARE " ( seriously not 5555 ).
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 13:10:14

horizontal rule


From: - 9 มีนาคม 2547 - 12:07:25

horizontal rule

ไปละ เบื่อ
From: จอย - 9 มีนาคม 2547 - 9:24:19

horizontal rule

การที่สามีคุณนางพญาบาลล๊อคห้องนี่ถือเป็นการส่งสัญาณอันตรายขั้นที่1 ชักเป็นห่วงคุณพญาบาลของเราแฮะ หวังว่าคงไม่มีอะไรตื่นเต้นติดตามมานะ
From: ถวัลย์ - 9 มีนาคม 2547 - 9:23:43

horizontal rule

จอยที่รัก จะเปิดหีบนับคะแนนวันศุกร์นี้ เพราะต้องรอให้จดหมายเข้าตู้ให้หมดก่อน จะมาช่วยนับไหมล่ะ??
From: ถวัลย์ - 9 มีนาคม 2547 - 9:19:55

horizontal rule

แดง ไอ่คุณอู๋แนะนำว่าช่วงนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างกังหันลมเน่อ รถราไม่ต้องขายก็ได้(มั้ง) จะเชื่อมันดีก่อหาาา?.......///....อยากรู้ว่าคุณเจนนี่กะคุณคนงามLAอยู่ไกลกันรึเปล่า ถึงได้ไม่มาเจอกันweekendที่ผ่านมา รึว่าคุณเจนนี่กะลังมีgood dayกับใครบางคนอยู่ อิอิ
From: ถวัลย์ - 9 มีนาคม 2547 - 9:17:44

horizontal rule

แดงเถือกไม่ต้องขายมันแล้วรถ ไปทำทัวร์กับผมดีกว่า ทัวร์นรกที่ใต้น่ะ
From: จอย - 9 มีนาคม 2547 - 9:16:36

horizontal rule

เออ ไม่ทราบว่าผลการนับคะแนนเป็นอย่างไรบ้าง ช่วยกรุณาเรียนให้ทราบทางเว็ปก็ได้ ไม่ว่าใครจะได้เป็นผู้แทนรุ่นก็ตามผมขอให้กำลังใจ และจะสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆด้วยความเต็มใจ
From: จอย - 9 มีนาคม 2547 - 9:13:59

horizontal rule

เมื่อวานนะปู อุตส่าห์ตั้งใจจะไปถ่ายรูปคอนโดริมน้ำปิงมาให้ดูซะหน่อย โห ขับรถตะลอนจนถึงทุ่มงานก็ยังไม่เสร็จเลย ยกยอดมาทำวันนี้ต่อ คงต้องรออีกหน่อยนะเจ้า ได้เห็นแน่นอน
From: ถวัลย์ - 9 มีนาคม 2547 - 9:04:02

horizontal rule

Thank youหลานCody very very much ที่อุตส่าห์เล่าเรื่องเจ๊เอมี่ย้อนหลังไปตั้ง3เดือน มิน่าmomyหนูถึงได้กึ๊ดญากจะเล่า แต่อังเคิลอ่านแล้วก้อสงกาสัยว่าอังเคิลเดวิดโดนนางเอกของเราเควี้ยงค้อนใส่โดนหัวพอดีแล้วหัวไม่แตกเหรอ รึว่าอังเคิลเดวิดใส่หมวกกันน๊อคอยู่เลยรอดมาได้ สงสัยเจ๊ต้องหาแฟนใหม่อีกแล้ว ลงผีเข้าผีออกแบบนี้ อังเคิลอะไรก็กลัวขี้หดตดหายหมดเลย...ฝากบอกmomyหนูหน่อยว่าใช่แล้ว ป้าอ้อยหลงกลป้าปู ไม่รู้ว่าป้าปูน่ะTrickyเล็กๆเรื่องพิมพ์ไทย ส่วนน้องชัญญาคอนเฟิร์มได้ว่าไม่มีtrickyแน่นอน น้องกันยาซิ ไม่กล้ารับประกันเน่อ
From: ถวัลย์ - 9 มีนาคม 2547 - 8:59:57

horizontal rule

นั่งหลับต๋า ตั้งใจมั่น ส่งจิตมาถึงหนูอ้อมใจให้มีความสุขในวันเกิด อ้อมได้รับแล้วยัง ไปภาวนางวดนี้ บ่าได้อู้กี่วัน
From: น้องแอร์ - 9 มีนาคม 2547 - 8:24:15

horizontal rule

อ้อย ยินดีตวยตี้น้องชัญญาแซงรับปริญญาก่อนพ่อตัวเอง เอ หลวกแบบนี้ ได้มาจากอี่ป้อกาว่าอี่แม่หา ????? จะใดก่อขอบ่าดีแกมโกงก่อแล้วกั๋นเน่อ
From: น แอร์ - 9 มีนาคม 2547 - 8:22:17

horizontal rule

ลูกพี่ ลูกพี่ ไอ่(คุณ)ปูเล่นขี้โกงเน่อ ขอประท้วง เฮานั่งจิ้มๆฮิมต๋ายฮิมยัง กว่าจะได้ออกมา4-5ประโยค คุณเธอเล่นตัด แปะ ตัด แปะ กำเดียวออกมาเต๋มเวปสองเลย แถมป้าอ้อยยังอวดว่าปูอู้ไทยได้เหียตวย ฮึ
From: น แอร์ - 9 มีนาคม 2547 - 8:18:21

horizontal rule

Don't worry Khun Chala, I'm waiting for you just call me,thank!
From: Jenny - 9 มีนาคม 2547 - 8:08:37

horizontal rule

Dear Khun Jenny....sorry couldn't see u for last week....have many things to do...will take you for lunch may be Wednesday or Friday....will conferm again naja..
From: Khun Chala - 9 มีนาคม 2547 - 5:00:24

horizontal rule

Khun Aoy ka, I need you webside(update). I talk to my boss about your product, they will give me a change if I want to try, today I saw the product that I told you and I got the ideal, maybe they can go togetther. give me your web of your product soon. Thank you.
From: Jenny - 9 มีนาคม 2547 - 4:52:30

horizontal rule

ที่จริงจะชอบเขียนนินทาท่านเสธฯจอยต๋อนวันหยุดเพราะบ้านมันบ่าต่อ net (มันกั๋วลูกมันเอาไว้อู้สาว) ที่จริงลูกไม้ก่อหล่นบ่าไกล๋ต้นหรอก จะว่าไปแล้ว กว่ามันจะฟาดหัวฟาดหางเฮาได้ก่อวันจั๋นทร์(เพราะฉะนั้นจะบอกเคล็ดลับ..ถ้าจะว่าบ่าจอยบ่าหื้อมันต่อปากต่อกำได้ ต้องว่ามันวันศุกร์เมื่อแลงเน่อ..หลัง 5 โมงแลงไปแล้ว confirm)
From: TOR - 9 มีนาคม 2547 - 3:26:43

horizontal rule

อ้อย...ที่จริงฉันก๋ำลังจะประกาศยกโทษและหื้ออภัยบ่าอึ่งกั๊ดเม่าอยู่แล้วโทษฐานตี้มันออกจากเวปไปละบอกหื้อหมู่ฮาติดต่อมันตางมือถือหรือสื่อสารวิธีอื่น วันนั้นฮาก่อสื่อมันโดยมือถือของมันก่อติดต่อบ่าได้ เลยโทรฯหาแม่เลี้ยงแหว้น ก่อได้เบอร์มาใหม่ไผจะไปฮู้ว่าเป๋นเบอร์ของรถไฟขบวนอายุ 21 (อาบ่าเฮ้ย อีคุณนายแหว้นก่อบ่าได้อธิบาย) ไปมี็ ...เป๋นเรื่องหรือไม่ฮาไม่ฮู้ เพราะรถไฟขบวน 40 ป๋ายจอดรออยู่บ้านจะว่าจะใด I don't no ฮาเลยกึ๊ดว่าบ่าอึ่งต๋อนนี้มันบ่าได้เข้าเวปบ่าใจ้เพราะมันเป๋น the moon(หัวล้านกึ่งเสี้ยว) แต่อาจเป๋นเพราะว่ามันอาจจะใกล้ต๋ายเพราะมันสับรางรถไฟบ่าตันเป๋นแน่แต้ ...(ฝากเปื่อนๆตางเจียงใหม่จ้วยสอบถามข่าวคราวโตยเน่อ) ฮาบ่ากล้าบ่าเฮ้ย แฮ่...
From: TOR - 9 มีนาคม 2547 - 3:17:00

horizontal rule

หวัดดีคับ โคดี้ checking in มัมว่า อังเคิลลูกพี่เยี๊ยบวอกเค้าได้อีกแล้ว เกิดความละอายแก่ใจ ไม่กล้าแบกหน้าเข้าเวปคับ แต่ใช้ความเป็นแม่กำกับให้ผ้มส่งเรื่อง อาเจ๊เอมี่แทน /// นั่งไทม์แมชชีน ฟิ้วววว (sound effect) กลับไปสามเดือนก่อน เจ๊ของเราเปลี่ยนใจกระทันหัน ไม่แต่งงานกับอังเคิลสตูว์ อังเคิลเซี้ยใจซะไม่มี หนีไปเลียแผลแผลบๆไกลมาก ไกลขนาดที่ผ้มไม่รู้ว่าที่ไหนคับ /// ไม่นาน เจ๊ก้อตกหลุมรักขาแพลง กับพ่อม่ายภรรยาตาย ชื่ออังเคิลเดวิด /// อังเคิลเดวิดเป็น daddyของแฟน ของ Lauren ลูกสาวเอมี่ /// เอ้า คนนึงพึ่งเลิกกับแฟน อีกคนนึงยังตัดใจจากภรรยาไม่ได้ รีเลชั่นชิพของสองคนเนี๊ย เหมือนกับ อังเคิล กับ อ๊านตี้ ชาวสาธิต 7 นี่แหละคับ ป้าปู ว่า ผีเข้าผีออก /// เดวิดชวนเอมี่ไปงานครบรอบการตายสองปีของภรรเมีย เอมี่ไปคับไป ปากว่า เข้าใจ แต่ deep inside เธอหงุดหงิดที่เดวิดยังรักและภักดีภรรยาเหนียวหนึบ /// หลังจากงาน ทั้งสองคนไปงานสังสรรค์ผู้พิพากษาต่อ เพื่อนเอมี่บอกเอมี่ว่า สตูว์แต่งงานใหม่แล้วเรียบร้อย พาภรรยามานั่งจู๋จี๋ที่บาร์ เอมี่เกิดความดันโลหิตสูงคอนโทรล์ไม่ได้ ว่าดูซิเลิกกันไม่ถึงสี่เดือน แต่งงานใหม่แล้ว แล้วอีตาคนข้างๆเนี่ย เมียตายไปแล้วสองปี ยังไม่ยอม let go อีก ปึงปังเอากับเดวิด เดวิดก้อ เอ๊ะ เอมี่นี่ ตัวเองเป็นคนเปลี่ยนใจ พอเค้า move on ก้อโวยวายมาลงคนอื่น แล้วเจ๊เนี่ยอะไรๆก้อดี เสียแต่ว่า เกิดเร็วไปนิ๊ดดด อังเคิลเดวิดถลกขากางเกงขึ้นข้างนึง ยกเข่าขึ้นตั้งฉากกับพื้น แล้วชี้หน้าเอมี่ เรามาเลิกกันดีกว่า เอมี่เอาค้อนขว้างโดนหัวอังเคิลเดวิดพอดี ว่าเออค่ะ เลิกก้อเลิก แล้ววิ่งเข้าโรงไม่ให้ใครเห็นหน้าเลอะมาสคาร่าคับ /// น่านคือสรุปรวบยอดสามเดือนที่แล้ว ของอาทิตย์ที่แล้วติดไว้อีกตามเคย ไว้รวบยอดรวมกับพรุ่งนี้นะคับ โคดี้ต้องไปแล้ว ลาคับผ้ม
From: Cody boy - 9 มีนาคม 2547 - 3:07:04

horizontal rule

วันนี้เข้ามาดึกมาก..เนื่องจากไปฉลองวันเกิด "กิ๊ก" เก่า(บ่าวหน้อย) ก่อแฮปปี้ดี ปิ๊กมาถึงบ้านสามีล็อคประตู๋ห้องบ่าหื้อเข้า(เอชักอย่างใดๆเหียแล้ว) ก๋ำลังสงสัยว่าจะได้ต๋ำแหน่งใหม่ในเร็ววัน(แม่ม่ายผัวทิ้ง แฮ่...)
From: TOR - 9 มีนาคม 2547 - 3:00:38

horizontal rule

Thank you Khun Poo, I enjoy reading your news in Wed 2 for my lunch break. Hope you have a good day like me.
From: Jenny - 9 มีนาคม 2547 - 2:43:58

horizontal rule

Look pee jaooo , KRENG-JAIII , KRENG-JAI but still want to know about JAY's condo , HAEEE , HAEEE.
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 1:02:57

horizontal rule

Like daughter like mother na ka Oy , beauty & charming , I'm proud of her too , any time read about our friends 's children , feel more friend like they are family , and be very happy with it.
From: poo - 9 มีนาคม 2547 - 1:00:52

horizontal rule

เวลาลมแรง เราจะสร้างกำแพงกั้นหรือตั้งกังหันปั่นไฟหรืออยู่เฉยๆให้มันผ่านไปดี ไอ่คุณขายNissan แต่ชอบ Jazz
From: อู๋ - 8 มีนาคม 2547 - 23:23:52

horizontal rule

อู๊ดดี้ที่รัก....ช่วยโทรหาคุณชาลาด้วยนะคะที่ (626)570-4386 ค่ะ....ขอบคุณค่ะ
From: คุณชาลา - 8 มีนาคม 2547 - 22:32:10

horizontal rule

Wittaya SU SU , Wittaya SU ( MAI-NA-JA) TAY, Cheer Wittaya KA , Life is like stock-market , high & low , low & high ( sound like high-low ) . As long as we have good family & friends , healthy & fun , nothing matter ( I think ).
From: poo - 8 มีนาคม 2547 - 12:01:08

horizontal rule

เจอแต๋มวันก่อนบอกเรื่องใหม่มันส์มาก ก็รออ่านอยู่ แล้วเรื่องแฟนฉันของเสธจอยล่ะจ๊ะ ได้กี่ตอนแล้วเอ่ย
From: Aoy สุดท้ายแล้ว - 8 มีนาคม 2547 - 11:02:45

horizontal rule

ต่อ..หว่างนี้ฉันต้องเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ค้ำประกันให้นายอึ่งมัน สงครามครั้งนี้ใหญ่หลวงนักล่ะ...ท่าทางที่ว่าบ่าอึ่งกั๊ดเม่า ท่าจะบ่ใจ้แล้ว กลัวจะกั๊ดขี้เต้านาบ่าเฮ่ย!!
From: Aoy again - 8 มีนาคม 2547 - 10:47:37

horizontal rule

เข้าเวปมาวันนี้ทำให้ต้องอ่านอยู่เป็นนานเหมือนกัน แต่ก็ดีใจที่หนูปูพูดไทยได้แล้ว....เฮ้!!! เพื่อนหลายคนอยากคุยกับปูและอยากรู้ว่าปูคุยอะไรบ้าง แต่ไม่กล้าอ่านเพราะกลัวภาษาอังกฤษมากกกก...ทีนี้แหละได้อ่านสมใจแล้วนะจ๊ะหนูแหว้น....
From: Aoy - 8 มีนาคม 2547 - 10:45:11

horizontal rule

หวัดดีจ้ะหนูแดง ขอโทษทีหายไปหลายวัน มัวยุ่งกับงานศพพ่อหลี (กลางคืน) ยุ่งกับคุณลูกๆ (กลางวัน) ไม่มีเวลาแว่บเข้ามาเลย นี่ลูกเพิ่งรับปริญญาเด็กมา ก้อเค้าเรียกบัณฑิตน้อยล่อ....โรงเรียนนี้มันก็เริ่ด จัดงานซะสมัยเรารับยังไม่เท่านี้เลย ชัญญาเค้าประเภทเกียรตินิยม รับทีละหลายรางวัลประเภท เรียนดีกิจกรรมเด่น ก็ได้แต่ปลื้มลูกซะน้ำตาปริเลย....นี่โดนพาดพิงหนักมาเลยนะยะ เล่นเอาอาร์โนลด์มาโหลดใส่ ตายแน่ๆ...แต่ก็สเปกนะ ประเภทสูงใหญ่น่ะชอบอยู่แล้วจ้ะ!!
From: Aoy jai - 8 มีนาคม 2547 - 10:43:00

horizontal rule

สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่เชียงใหม่อีกแล้วครับท่าน เป็นอีแอบอยู่พักใหญ่จ้ะ ตอนนี้รู้สึกเครียดๆกับงานที่เคยรับผิดชอบถูกเทคโอเวอร์จากหน่วยสวาทจากกทม.ยึดพื้นที่ในเชียงใหม่ไปหมดแล้ว นัยว่าเป็นการเล่นเกมของนาย ซึ่งเกมนี้เราไม่หนุกเลยว่ะ ที่หนักหนาสาหัสซึ่งขัดกับความรู้สึกของเรามากก็คือ เราจะต้องทุ่มเทใจสนับสนุนทีมใหม่ให้เขาอยู่ได้แต่เราเองกลับอยู่ไม่ได้ งงไหมล่ะครับเพื่อนๆ ดีนะว่า เราได้อ่านหนังสือ(ปกขาว)แหะ แหะ ม่ายช่าย เป็นหนังสือ ใคร(วะ)ขโมยเนยแข็งของเราไป ทำให้ยังคงมีชีวิต(เฒ่าหัวงู)อยู่ได้ในขณะนี้ หมู่นี้โจ๊กหมดชั่วคราวจ้ะ มีแต่เจ๊ากับเจ๊ง แค่นั้นจ้ะ 555
From: วิทยา ยิ้มไม่ออก - 8 มีนาคม 2547 - 9:37:56

horizontal rule

แดงงูดินจ๊ะเจด สะดือ
From: จอย - 8 มีนาคม 2547 - 8:49:07

horizontal rule


From: - 8 มีนาคม 2547 - 8:14:26

horizontal rule

เรียนคุณต่อทราบ คุณเจษฎาไม่ได้หายไปไหน ยังคงแอบอ่านเวปบอร์ดอยู่อย่างสม่ำเสมอ คนที่หายไปคือไอ่แดงอนาคอนด้า สงสัยจะมัวแต่ไปขายรถนิสสัน เลยขาดส่งโจ๊กตอนเช้า
From: เจษฎา - 8 มีนาคม 2547 - 7:12:11

horizontal rule

Birthday girl , Where are you ??? Look pee said you will back home on 7th , I wait for you all day , still not come here yet , it's the other day already , hope it's not too late to say " Happy Birth Day " & SA-THU-A-NU-MO-TA-NA with your meditation na ja OM " Jareerassami " , my lovely friend .
From: poo - 8 มีนาคม 2547 - 1:47:48

horizontal rule

เล่ม 5 ผมว่าสะท้อนถึงการเติบโต เข้าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของแฮร์รี่ได้ดีมาก เด็กพอเป็นวัยรุ่นก็จะเริ่ม หุนหัน ใจร้อน ขี้หงุดหงิด และดื้อรั้น เด็กอย่างแฮร์รี่ ที่มีความดื้อเงียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็เลยแสดงออกในเล่มนี้ได้ดีมาก แต่ที่พวกเราอาจจะไม่ชอบคือบรรยากาศของเรื่องที่ทั้งกดดันและอึมครึมมากกว่ามั้งครับผมว่า ไม่ว่าจะถูกบีบอยู่แต่ในบ้านญาติตัวแสบทั้งซัมเมอร์ ออกมาได้ก็ต้องมาอุดอู้อยู่ในบ้านของซิเรียสอีก ที่มีภาพแม่ปากปลาร้าคอยโหวกเหวกโวยวาย หลอนๆพิกล ที่โรงเรียน ก็ต้องเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงเมื่อกระทรวงเข้าแทรกแซงกิจการ ส่งยัยคางคกมานั่งเป็นครูใหญ่ แทนดัมเบิลดอร์ คอยจับผิด โดยเฉพาะแฮร์รี่เป็นพิเศษ รวมถึงตัวเขาเอง ที่ต้องฝันซ้ำซากอยู่อย่างนั้น เนื้อเรื่องมันกดดันมาตั้งแต่ต้นน่ะครับ ดันจบแบบโศกนาฏกรรมอีก เล่มนี้แสดงถึงการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดครับ หรืออย่างน้อยก็เข้าสูโลกแห่งความจริงขึ้นมาก ต่างจาก 3 เล่มแรกที่จะ happy ending ตลอด (เล่ม 4 ก็มีเค้าถึงสิ่งที่แฮร์รี่จะต้องเผชิญแล้ว) แฟนๆนักอ่าน จากเด็กตัวน้อยๆ ที่ต้องให้พ่อ-แม่อ่านให้ฟังในเล่มสองเล่มแรก ก็โตพอจะอ่านเองได้แล้ว และก็โตไปพร้อมๆกับเนื้อหาที่เข้มข้นและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกที ตรงนี้ผมคิดว่า J.K. ทำได้ดีมากครับ อีกอย่างที่สังเกตได้ชัดคือ ศัพท์แสงที่ใช้ในหนังสือ เริ่มยากขึ้น (ภาษาอังกฤษ) ตามวัยเรียนรู้ของเด็กฝรั่งเค้า ผมถึงคิดว่า มันมีเสน่ห์และน่าติดตามไปเรื่อย ๆ
From: poo for Tu ka - 7 มีนาคม 2547 - 23:35:22

horizontal rule

But , just do it again , this time , it works , like some of our satit 7 ' friend na " PHEE KAO PHEE ORG ".
From: poo - 7 มีนาคม 2547 - 22:36:25

horizontal rule

Me too , Look Pee , What shall we do ????
From: poo - 7 มีนาคม 2547 - 22:32:09

horizontal rule

เข้าwebboard2แล้วเค้าบอกว่า"You are not authorized to view this page" ใครเจอแบบนี้บ้าง?
From: ถวัลย์ - 7 มีนาคม 2547 - 21:44:15

horizontal rule

การมองอย่างลึกซึ้ง คอลัมน์ จับจิตด้วยใจโดย น.พ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ หัวใจใหม่ ชีวิตใหม่ เชียงราย drwithan@hotmail.com
From: poo copy from - 7 มีนาคม 2547 - 16:27:08

horizontal rule

จากอ่านบทความของหมอ ลองคิดถึงครอบครัวตัวเอง สมัยก่อนผมก็มีความคิดแบบพวกนิวตันเหมือนกัน(คิดแบบแยกส่วน แบบเป็นเศษเป็นเสี้ยว) เช่นเรื่องระบบการศึกษา เราชอบส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนประจำที่อังกฤษ แต่พอเด็กๆ เรียนจบ ทุกคนบอกว่า "มันเหมือนกบอยู่ในกะลาครอบ เพียงแต่กะลามียี่ห้อเท่านั้นเอง" ถ้ายึดหลักการใช้ชีวิตแบบพอดี มีสภาวะสมดุลในวิธีคิด เราจะไม่มีอารมณ์ต้องการให้ลูกหลานเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ผมเชื่อว่ามีคนคิดแบบนี้เยอะ บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุด ก็ทำร้ายมนุษย์เหมือนกัน มันกลายเป็น "อัตตา" ในระบบชีวิตและวิธีคิด ที่สำคัญเรื่องอารมณ์กับสภาวะที่สมดุลจะทำให้เรามีเวลาคิดถึงคนอื่น คิดถึงคนที่ไม่มีโอกาส โลกทุกวันนี้แต่ละคนใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากไป ในหลักสูตรการบริหารแบบอเมริกันหรือหลักจิตวิทยาสมัยนี้ชอบเผยแพร่ความรู้ "ฝึกคิดแบบโพซิทีฟ" ผมรู้สึกมาโดยตลอดว่า ถ้าคิดตามหลักนั้นเราจะคิดได้แค่บางครั้งบางคราว และเราก็ต้องบังคับความคิดตัวเอง แต่เราควรจะใช้ชีวิตแบบที่หมอเขียน ระบบชีวิตมันจะเป็นแรงดันให้เกิดความคิดโพซิทีฟโดยธรรมชาติ และต่อเนื่อง บวก บวก บวก เห็นด้วยไหมครับ ถ้าตราบใดที่วงจรชีวิตของเรามันเอียงไปเอียงมา เราก็ยังสะสมขั้วลบอยู่ในวงจรชีวิตเยอะ
From: poo - 7 มีนาคม 2547 - 16:25:40

horizontal rule

ลองใช้เวลาในแต่ละวันสักวันละนาทีสองนาทีฝึกการมองเข้าไปในรายละเอียดอย่างใคร่ครวญ มองอย่างลึกซึ้งกับสิ่งของที่เราเคยเห็นเป็นประจำแต่ไม่เคยสนใจมองอย่างลึกซึ้ง ลองใช้เวลาฝึกการอยู่กับตัวเองจริงๆ อยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆ หามุมมองใหม่ๆ ในที่ทำงาน ในบ้าน ในสถานที่เก่าๆ เหล่านั้น และแม้กับคนใกล้ชิดที่เคยชินของเราดูบ้าง แล้วเราจะพบว่า เอ๊ะ เพดานบ้านเราก็สวยดีนะ เอ๊ะ โคมไฟบ้านเราก็สวยดีเหมือนกันนะ หรือแม้แต่คนใกล้ชิดที่เคยชินถ้าเราใช้ "การมองอย่างลึกซึ้ง" เราก็อาจจะมองเห็นว่า เอ๊ะ ภรรยาเราสวยดีนะ ลูกเราก็น่ารักดีนะอะไรทำนองนี้
From: poo - 7 มีนาคม 2547 - 16:13:39

horizontal rule

welcome back คุณต่อ....ปิ๊กมาก่อดีแล้ว....เพราะเธอเป็นคนเดียวที่มีความเข้าใจเรื่อง "กิ๊ก"มากกว่าใคร
From: คุณชาลา - 6 มีนาคม 2547 - 23:57:51

horizontal rule

อ้อยใจหวานจ๋อยหายไปไหนเนี้ย?
From: คนงาม - 6 มีนาคม 2547 - 23:45:14

horizontal rule

O.K...เพราะ "อู๋" กับ "ลูกพี่"เข้าเวปจ้วยเหลือก่อเลยบ่าเสียเมืองเตื้อ แต่สงสัยๆว่าคุณเจดสะดือ(อย่างบ่าจอยว่า) เสียสตางค์จ่ายค่าเวปไว้อ่านอย่างเดียวกา หรือว่าใจ้ก้านามแฝงถึงบ่ายอมเปิดเผยตั๋ว
From: TOR - 6 มีนาคม 2547 - 23:13:24

horizontal rule

ไปนอนละเน้อ
From: อู๋ - 6 มีนาคม 2547 - 21:55:03

horizontal rule

ปกติป้อจายรุ่นเจ็ดมีประมาณ 26.41% หรือประมาณ 1ใน4 หรือประมาณ 1 ต่อ 3 เพราะฉะนั้นถ้ามะยิงขึ้นweb 3คน มีป้อจายโผล่มาหนึ่งคนยังถือว่า Balance อยู่ ยังไม่ถือว่าเสียเมืองนะนางพญาบาน
From: อู๋ - 6 มีนาคม 2547 - 21:54:40

horizontal rule

Tor Jaooo , ask VANNN about Phu-Pua-Phun Joy cause she gave him phone No. & I wonder not only him but Our Witya too (disappear) , is it possible sbd kill sbd ?????
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 18:54:58

horizontal rule

Sorry ka look pee , I feel which I post too much too , my purpose is let our E-EAP read a lot & maybe someone like to has feed back that idea and we will have more writer ( typer ) here . /// Anyway , How are you !!! , orange juice or green tea !!! Don't ask for koffie na ka cause it's 400 baht , nobody don't drink coffee any more in Thailand , since . 555555
From: Poo - 6 มีนาคม 2547 - 18:49:23

horizontal rule

บ่ได้เข้าwebboardวันเดียวบ่ดาย อ่านบ่าตันแหมแล้ว อยากเสนอปูว่าข้อความที่นำเสนอให้เพื่อนๆอ่านนั้นเอาไปpostที่webboard2ดีไหมเพราะเปิดอ่านง่ายดีไม่ต้องเลื่อนหาไกลๆแบบwebboard1....///....น้องแอร์บอกว่าหมดแรงข้าวต้มเลยยังไม่ได้เล่าเรื่องเจ๊เอมี่ แต่เห็นคุยกับคนนู้นคนนี้ตั้งเยอะนี่ก็ไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะ รีบเล่าเร็วเข้า แฟนๆรออยู่ เห็นบอกกำลังสนุกยิ่งอยากอ่านใหญ่เลย....///....โอเคค่าจิ๋ว เดี๋ยวจะจัดการupdateอีเมล์ใหม่ให้
From: ถวัลย์ - 6 มีนาคม 2547 - 17:42:16

horizontal rule

ตกลงปู...ต๋อนนี้ปู้จายทั้งหลายในเวปถูกฆ่าตัดต๋อน เนื่องจากมันหายศรีษะกั๋นไปหมด(อาจจะถึงวัยหมดประจำเดือนเหมือนหมู่เฮา แต่มันบ่ายอมฮับกั๋น) แต่ก๋ำลังสงสัยว่าบ่าจอยมันเป๋นผู้พันไวรัสแต้กาถึงทำหื้อข้อมูลหายไปหรือว่าเป๋นเพราะว่า "ผู้พันเปลี่ยนไป๋ ๆ ๆ"
From: TOR - 6 มีนาคม 2547 - 17:10:06

horizontal rule

สมาคมแพทย์เดนมาร์กกำลังผลักดันระเบียบใหม่ ห้ามคุณหมอทั้งหลายมีความสัมพันธ์ลึกล้ำกับคนไข้ หลังพบว่ามีหมอรูปงามจำนวนไม่น้อย ฉวยโอกาสช่วงคนไข้หวั่นไหว เชยชมแล้วทิ้งเป็นว่าเล่น Dr. MEE Jaoooo, what 's your idea ???
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 16:54:10

horizontal rule

I hope you don't mind , Tor , want to stay between you & Air and say " No , not 2 you have 3 " .
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 16:53:00

horizontal rule

น้องแอร์...my busy อันเดียวของข้าเจ้ามีอย่างเดียวคือ sleeping "กิ๊ก" เขาฮู้ดีเพราะกว่าเฮาทำงานเสร็จก่อ 5ทุ่มเกือบเตี่ยงคืน ออกไปกิ๋นข้าวต้มรอบดึก(เฉพาะกิ๋นห้ามแปลเป๋นอย่างอื่น) กว่าจะหลบเข้าตี้ทำงานก่อตี 3 ยังบ่าตันได้อาบน้ำก่อโทรฯมาถึงตี 4 แล้วข้าเจ้าก่อทำอย่างอื่นบ่าได้แล้ว หลับลูกเดียวแหมชั่วโมงกึ่ง(เริ่มทำงานตี 5 กึ่ง) อดทนขนาดฮานี่(เพราะความสลิดดก) แต่ข้าเจ้าขอสัญญาว่าจะเข้ามาเขียนหื้อบ่อยกว่านี้ แต่ถ้าเมื่อใดเข้ามาบ่อยหรือตลอดเวลาก่อหมายความว่าตกจากตี้สูงแหมแล้ว(คือถูก "กิ๊ก"ถีบหัวส่ง) แต่แหะๆ...ยากกกกกขนาดเพราะระดับพรรณี...ก๋านจะถูกไผถีบหัวส่งยังบ่าเก้ย บ่าเกย...นอกจากถีบหัวเขาส่ง อย่างว่าคารมเป๋นต่อ หน้าต๋าเป๋นรอง แต่ขอโทษข้าเจ้ามีตึงสองอย่าง 555
From: TOR - 6 มีนาคม 2547 - 15:39:20

horizontal rule

อินสนธิ์ – นาวิน ศิลปะ ... ทางเชื่อมต่อของชนต่างยุคสมัย จากเด็กชายผู้ถือกำเนิดใน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สู่การเป็นศิลปินไทยผู้สร้างสมประสบการณ์และชื่อเสียงในต่างประเทศ... อินสนธิ์ วงศ์สาม กลับคืนบ้านเกิดด้วยความมุ่งมั่น ดังเช่น นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล กับโครงการสุดของฟ้า บนพื้นฐานและการสานต่อเจตนารมณ์เดียวกับอินสนธิ์ อินสนธ์ วงศ์สาม เป็นหนึ่งในตำนานเล่าขานของศิลปินไทย ... พ.ศ. 2504 เขาจบจากปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังเรียนจบเขาได้รับทุนทัศนศึกษา ทั่วเมืองไทย ซึ่งเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดังกล่าวถ่ายทอดในงานศิลปะของเขา เหนือสิ่งอื่นใด การเดินทางที่สิ้นสุดลงครั้งนั้น กลายเป็นก้าวแรกที่ทำให้เขามีความฝันจะเดินทางทั่วโลก ในปีต่อมา โดยความพยายามตั้งใจจริงจากอินสนธิ์ และการช่วยเหลือ แนะนำจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพื่อนฝูงและรุ่นพี่ อินสนธิ์รวบรวมกำลังทรัพย์ได้ส่วนหนึ่ง และได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนจำหน่ายรถสกู๊ตเตอร์ ‘แลมเบรตต้า’ในประเทศไทยสมัยนั้น มอบรถดังกล่าวให้เขาใช้เป็นพาหนะในการเดินทางท่องโลก 16 เดือนกับแลมเบรตต้าและการใช้ชีวิตในต่างแดนเพื่อหาเลี้ยงชีพ และทำงานศิลปะประกอบกับการจัดแสดงนิทรรศการ บนเส้นทางจากเมืองไทยสู่อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน ตุรกี กรีซ.... อินสนธิ์ ถึงกรุงโรมในปี 2506 มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ คือ เมืองฟลอเรนซ์ บ้านเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี.. ที่อิตาลี อินสนธิ์ได้พักรถสกู๊ตเตอร์ของเขาไว้ และเดินทางต่อไปทั่วยุโรป จนท้ายที่สุดไปถึงอเมริกาและปักหลังลงที่นิวยอร์ค ... การสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่องของเขาได้รับความสนใจจากนักวิจารณ์ศิลปะและสื่อมวลชน นานาชาติอย่างกว้างขวาง นับเป็นศิลปินไทยคนแรกๆที่สร้างชื่อเสียง ทำให้ศิลปะสมัยใหม่จากเมืองไทยได้เป็นที่รู้จักในวงการศิลปะนานาชาติ 12 ปีในต่างแดน..อินสนธิ์ตัดสินใจกลับสู่ลำพูนในปี 2517 ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและร่วมกิจกรรมเพื่อท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ประจำปี พ.ศ. 2542 นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นแล้ว อินสนธิ์และภรรยายังได้ร่วมกันก่อตั้ง ‘มูลนิธิอุทยานธรรมะและหอศิลป์’ ใน จ.ลำพูน(องค์กรร่วมอย่างเป็นทางการของโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติและสันติศึกษาของยูเนสโก)เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้คนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาจิตสำนึกที่ดีเพื่อท้องถิ่น ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ใกล้ๆกับ จ.ลำพูน.. นาวิน ชัยลาวัลย์กุล เกิดในปี 2514 ที่เชียงใหม่ หลังจากจบปริญญาตรีจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาวินได้เดินทางและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหลายประเทศ และตัดสินใจลงหลักปักฐานที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เขาเป็นศิลปินรุ่นใหม่ของไทยอีกผู้หนึ่ง ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะในระดับนานาชาติหลายครั้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การนำเสนอผลงานศิลปะของนาวิน ไม่เพียงแค่อยู่ภายในพื้นที่ของหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ แต่มีรูปแบบซึ่งเน้นให้ศิลปะได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิต หรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในสังคม ดังจะเห็นได้จากผลงานอันโดดเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขา ในชื่อผลงาน ‘แทกซี่ แกลลอรี่’ ทำให้ผู้โดยสารได้สัมผัสรับรู้กับศิลปะไปพร้อมๆกับการเดินทางในชีวิตประจำวัน ‘แทกซี่ แกลอรี่’ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในกรุงเทพเมื่อปี 2538 และต่อมาได้รับความสนใจจากนานาประเทศ จึงได้รับเชิญให้จัดขึ้นในเมืองต่างๆเช่น ซิดนีย์,นิวยอร์ค,ลอนดอน,เวียนนา,โคเปนเฮเกน,สต็อคโฮล์มและพูกูโอกะ ในปี 2542 หลังจากการพบกันครั้งแรกของอินสนธิ์และนาวิน...เรื่องราวประสบการณ์อันน่าประทับใจของศิลปินอาวุโสท่านนี้ ทำให้นาวินสร้างสรรค์ผลงาน ‘สุดขอบฟ้า’ซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่มีเนื้อหากึ่งบันทึกการเดินทางตามความฝันของอินสนธิ์ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ ‘สุดขอบฟ้า’ รวบรวมข้อมูลและภาพอดีตที่อินสนธิ์ได้บันทึกไว้ในการเดินทาง... ผลงาน ‘สุดขอบฟ้า’ประสบความสำเร็จ และมีการจัดทำขึ้นมาอีกหลายชุด เพื่อจัดแสดงและติดตั้งเป็นนิทรรศการถาวรในหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สำคัญหลายแห่งในนานาประเทศ ‘สุดขอบฟ้า’ทางเชื่อมศิลปะ และยุคสมัยที่แตกต่าง..ด้วยวัยที่ต่างกันถึง 37 ปี ทั้งอินสนธิ์และนาวินได้มาร่วมอยู่ในบริบทของผลงานศิลปะชิ้นเดียวกัน และโดยเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างสรรค์สังคมผ่านสื่อศิลปะ..ศิลปินทั้งสองกับโครงการ ‘สุดขอบฟ้า’ได้ขยายบริบทของพวกเขาให้เป็นทางเชื่อมส่งต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านการมีส่วนร่วมแสดงออกของสมาชิกในชุมชนระหว่างกลุ่มวัยที่หลากหลาย และหวังให้โครงการครั้งนี้เป็นแรงผลักดัน และเวทีให้ศิลปินและชนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:36:23

horizontal rule

Hope eveybody got your sweet love like mine , Nu Air . Sleep well & enjoy your weekend .
From: POO - 6 มีนาคม 2547 - 14:35:32

horizontal rule

Let's see who will be my next victim. Uhmmm... I'd better give everybody a break. Good nite, dear friends..will dream about you tonite (sweet jung!). Big hug for Phu Phun Virus, Ay Uu, Look Pee and Jessada.
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:27:39

horizontal rule

Now SHE chose coffee over me... my oh my. Nice talking to you. Have a nice weekend. Bye..Alex. Big hugs and kisses.
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:21:46

horizontal rule

“พรหมินทร์”ยอมถอยเลื่อนแปรรูปไปไม่มีกำหนด อ้างสร้างความเข้าใจให้ประชาชนก่อนแปรรูปอย่างจริงจัง พร้อมยืนยันที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรวมทั้งสายส่งไฟฟ้าจะไม่โอนเป็นของเอกชนแน่นอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) คงต้องเลื่อนไปจากกำหนดเดิมที่จะมีการกระจายหุ้นในเดือนพฤษภาคมไปก่อนและรัฐจะยังไม่กำหนดว่าจะเป็นเมื่อไหร่และคาดว่านักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจะเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะรัฐจะต้องทำความเข้าใจเรื่องการแปรรูปและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยระหว่างนี้ก็ต้องเร่งซักความชัดเจนในเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าทั้ง 7 คน จะมีการจัดตั้งและสรรหาขึ้นมาอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างระบบแข่งขันและดูแลค่าไฟฟ้าให้เป็นธรรมมากที่สุด
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:20:39

horizontal rule

Good boy Alex. I'm so proud of you. Practice makes perfect ka.
From: R. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:20:22

horizontal rule

My coffee get cold , shall we stop , please . Love MAMA USA. BYE.
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:19:18

horizontal rule

5555555 I wonder what the others would think after they read our messages. THey must think we are nuts case.
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:18:37

horizontal rule

Alex still write & practice his new words , & he can see his favour T.V. from BBC.
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:17:24

horizontal rule

We can get marry before you turn to be a nun. There are a lots of nuns out there who are married before. I want you much but not THAT much to take four snoring Munkorns ja.
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:16:59

horizontal rule

Look pee always take care , he is our best friend .
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:14:40

horizontal rule

Alex's still sleeping? What is your plan for today?
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:14:17

horizontal rule

The answer is " sorry !!! sweetie , I never ever love anyone a lot like you & long time ( 30 years ) like you in my life , you are my first & my last , but my destiny is really want to be a nun , if you really really want me that much , would you take my 4 snoring MUNKORN , instead , please."
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:13:36

horizontal rule

K. Jenny and K. Chala don't know their future yet. I doubt it if they could go.
From: Nu Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:11:04

horizontal rule

Waaaaaa....
From: Sad girl - 6 มีนาคม 2547 - 14:09:18

horizontal rule

It's 0808 , morning time here , saturday jaaa , about that book , let's Varanya & beauty Chala take care ( I think ) .
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:08:51

horizontal rule

I just want to confuse you..555. Now back to the marry story..so what you say is you are not serious about marrying me?
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:08:34

horizontal rule

You MIX our story , I say yes , I'm here , and now I say yes I never marry , HUUUUUhsh , how can a nun marry ????
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:06:28

horizontal rule

Since I won't be in T. Land for 30 yrs reunion what are you gonna do with the book you are giving out. Am I still gonna get it?
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:06:08

horizontal rule

Any place is fine as long as I get it. What time is it?
From: N. air - 6 มีนาคม 2547 - 14:05:10

horizontal rule

Your dog will come on sunday , but keep it at Yahoo , should be better ????
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:04:14

horizontal rule

No.. you have to say " I DO". Never get married before or what? Do you have my ring?
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:03:18

horizontal rule

Thx about my paperwork. It's not all cleared but at least I seperated them in 3 piles now... 555.. Have to attack them one by one.
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:02:42

horizontal rule

Hello ! Air , Do I have to say ' YES' ???
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:02:19

horizontal rule

Dog story pls...
From: N. AIr - 6 มีนาคม 2547 - 14:01:35

horizontal rule

Chai yo.. I will marry you tomorrow.. (this is a song)
From: Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:01:01

horizontal rule

I'm on the way to post news , if sbd to lazy to read on yahoo , I move it here .
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 14:00:45

horizontal rule

Tor. You're forgiven my friend.... but you have to come in more often, K? If you always there for your gig(s) they would think you're too easy. We have to play hard to get...so...when they call (after three hours dinner!) just tell them you are busy. Sending a few messages here wouldn't take more than 15 mins of your gig(s) time.
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 14:00:30

horizontal rule

Sorry !! about marry story , just want to make story to let Jew write sth , really forget you are a real one to ask.
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 13:58:40

horizontal rule

Nu Air !!!! Are you clear all your paper ????
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 13:57:02

horizontal rule

Nu Poo???? HELLO !! If you're there, say yes.. if you're not there, say no. :)
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 13:56:09

horizontal rule

Poooooooo
From: N. Air - 6 มีนาคม 2547 - 13:54:39

horizontal rule

Ay uu (oo), could u tell me the correct way to spell your name in Eng pls? Forgot today is Saturday in T.land. No wonder hardly anybody here.
From: N. Air ja. - 6 มีนาคม 2547 - 13:53:38

horizontal rule

สาวยุ่นช็อปหนักเมื่อเจอพนักงานขายหุ่นล่ำ! เทคนิคการตลาดของห้างสรรพสินค้ายุคใหม่ สาวนักช็อปชาวญี่ปุ่นที่ว่ากันว่ากระเป๋าหนักก็อาจกระเป๋าฉีกได้เหมือนกัน เพราะเดี๋ยวนี้ร้านค้าต่างๆชอบจ้างหนุ่ม ๆหล่อล่ำมาประจำตามเคาเตอร์เครื่องสำอาง
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 13:50:57

horizontal rule

Aloha ja....checking again. Tor...are you there?
From: N. AIr - 6 มีนาคม 2547 - 13:41:49

horizontal rule

หวัดดีค่ะ เข้าweb หลายวันก่อนไม่ได้นึกว่าเครื่องที่ทำงานมีปัญหา แต่เป็นปัญหาที่webเองไม่เป็นไรค่ะคุณwebmaster เดี๋ยวข้อความก็เต็มเอง นางฟ้าจ้าตอนนี้ยังไม่ได้ตั๋วไปนิวซีแลนด์เลยสงสัยต้องง้อการบินไทยเหมือนคราวที่แล้ว ทำอย่างไรดีนางฟ้าแนะนำหน่อยซิ ชม
From: ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ - 6 มีนาคม 2547 - 12:42:45

horizontal rule

ไป ต.จ.ว หลายวัน กลับมาก็จะยึด web กันละ ของเก่าก็ไม่ได้อ่าน ไอ้ที่ไปมาก็ไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟัง แต่บอกจะยึดกระดานก็เลยโพล่ขึ้นมากั๊กไว้ก่อน เดี๋ยวพาลูกไป ทำบุญย้อนหลังก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่......
From: อู๋ - 6 มีนาคม 2547 - 12:09:19

horizontal rule

น้องแอร์...ที่จริงน่าจะยกเวปหื้อเปื่อนๆชาวต่างประเทศเหีย..เพราะหมู่เฮาจาวไทยหายแซบหายสอยไปเหมือนเขาว่าแต้ๆ(บ่ายกเว้น ฮาโตย...)
From: TOR - 6 มีนาคม 2547 - 10:50:39

horizontal rule

นางฟ้าเหย...มีก้าคนผิดหวังตี้บ่าได้อ่าน โทรฯมาถามกั๋นขนาดว่ามีไผได้ print ไว้อ่านพ่องก่อ
From: TOR - 6 มีนาคม 2547 - 10:45:00

horizontal rule

น้องแอร์...ที่จริงช่วงนี้เป๋นช่วง long weekend ของคนไทยแต่ฮาต้องอยู่เวรเจ๊าตลอดไปไหนก่อบ่าได้ จะเอาลูกไปแอ่วใต้ก่อไปบ่าได้เพราะบ่ามีคนขึ้นเวร( ช่วงนี้เลยอยู่กับสามี...เป๋นคนดีเพราะหนีแอ่วบ่าได้บ่าเฮ้ย..เซง)
From: TOR - 6 มีนาคม 2547 - 10:40:07

horizontal rule

คุณสาวชาวเกาะ...ข้าเจ้าบ่าได้หายไปไหน เข้ามาอ่านบ้าง แต่บ่าได้เขียน แอบอ่านคารมบ่าผู้พัน(เสธฯ จอย) ก่อหันมันไปตางปู้นกำตางเผ๊กำ เลยบ่าฮู้มันจะไปตางใด ข้าเจ้าหัวก่อบ่าได้เถิกไปเต้าบ่าอึ่งกั๊ดเม่าถึงจะต้องมาประกาศอำลาจอแก้ว(เยี๊ยะหยั่งดาราบางคน) แต่มันคือบ่ามีอารมณ์เตื้อต่างหาก อารมณ์มันอยู่กับ "กิ๊ก" (เอาแหมละ) ก่อเลยกั๋วคนหมั่นไส้ว่าอะหยังจะแฮปปี้ ปี้ ปี้ (ปานจะนั้น) เพราะเปิ้นติดถ่ำติดเถือดีละเกิ๋น (ก่ออย่างนางฟ้าบอกสูตรของหวานไป) เฒ่าป่านจะนี้ยังมีคนโทรฯมาจวนไปกิ๋นข้าว(เหล้า)รอบดึกได้นั่งอู้กั๋นนักกว่าสามีก่อนบ่าเฮ้ย พอมาถึงตี้ทำงานก่อโทรฯมาอู้ต่อแหมเป๋นชั่วโมง แล้วจะอี้คุณสาวชาวเกาะจะหื้อข้าเจ้าเอาเวลาตี้ไหนมาหาเปื่อนๆละ ความผิดตะอี้ยกโทษหื้อได้ก่อ(แต่ที่จริงฮาก่อบ่ากั๋วว่าจะยกหรือบ่ายก) เพราะฮากำลังม่วนหัวใจ๋ขนาด(เลยขอลืมเปื่อนชั่วคราว 555) กับเปื่อนก่อเคลียร์ๆไปพ่องละแต่กับหัวใจ๋ยังบ่าอยากเคลียร์(กำบ่าอั้นหายแซบหมด) เฮามันเฒ่าแล้วเก็บน้ำฝนไว้ชะโลมหั๋วจ๋ายก่อนเว้ย...
From: TOR - 6 มีนาคม 2547 - 10:32:46

horizontal rule

อ้อย ขนมเส้นน้ำเงี้ยวหนึ่งจาน ถั่วงอกเพียบ เลือดน้อยๆหน่อย เอาแคบหมูหนึ่งถุง
From: อโลฮา จ๊ะ - 6 มีนาคม 2547 - 10:08:55

horizontal rule

โจ๊กยามเช้า(เย็น) ก่อไม่ได้กินมาหลายวันแล้ว ชีวิตชักฝืดแฮะ ลูกพี่ขอช่วยสั่งโจ๊กศรีพิงค์หื้อน่อยลอ ใส่หมี่กรอบนักๆเน่อ ไข่สุกๆ
From: น้องแอร์ - 6 มีนาคม 2547 - 9:59:07

horizontal rule

ลืมขอบคุณคุณปูที่เป็นกองเชียร์คุณชาวเกาะ...ข้าเจ้านะคิดไว้แล้วว่าหากจำเป็นต้องทุ่มสำหรับงานนี้ไหนๆก้อไหนๆ....ขอเป็นข่าวดังระดับnationwideไปเลย....ระดับstateดูจะเล็กไปซักเล็กน้อย....นี่นะงานนี้ถ้าจะเอากิ๊กตัวจริงมาเทรด.....ยอมเจ้า
From: คุณชาลาคนงาม - 6 มีนาคม 2547 - 9:21:17

horizontal rule

คุณน้องเกาะเจ้า....สำหรับพี่อาร์โนลนั้นข้าเจ้ากลัวว่าข้าเจ้าจะรับน้ำหนักพี่เขาไม่ไหวนา...เพราะพี่เขาตัวใหญ่จังนะคะ...ถึงข้าเข้าจะดูอวบเล็กๆแต่ก้อกลัวเครื่องพังก่อนวัยอันควรค่ะ...แบบพี่โนลร์น่ะ...คิดว่าอ้อยใจอาจจะพอสูสี....
From: Khun Chala - 6 มีนาคม 2547 - 9:10:36

horizontal rule

นางฟ้า ส่งตารางบินของเดือนมีนามาให้ด้วย จะได้รู้ว่าอยู่ประเทศไหนแน่ ถ้าตัวเองไม่ว่างก้อขอ คุณ 7/1 ส่งข่าวมาแบบตะก่อนได้จ๊ะ ได้ความรู้สึกเหมือนกันเลย
From: น้องแอร์ - 6 มีนาคม 2547 - 8:39:14

horizontal rule

เจนนี่ ยังจำสมการเลขคณิตที่ว่า a+b = a+c เพราะฉะนั้น b = c ได้หรืิอเปล่า /// สมมติว่า เจนนี่เป็น a, ผู้ชายเป็น b, นู๋ปูเป็น c, เจนนี่ว่ารักผู้ชาย แล้วก้อรักปูด้วย ถอดสมการออกมาว่า a รัก b = a รัก c, เพราะฉะนั้น ผู้ชาย (b) = ปู (c) ถูกป่ะจ๊ะ
From: น้องแอร์ - 6 มีนาคม 2547 - 8:35:58

horizontal rule

Khun Tawan ka, I send my new address in the hotmail please update for me,,thank you
From: Jenny - 6 มีนาคม 2547 - 7:48:31

horizontal rule

Khun Poo I still love with the man ka, but I love you too,thank. I have to go back to work, my break done, go sell toilet again 555.
From: Jenny - 6 มีนาคม 2547 - 2:43:06

horizontal rule

แต่ตอนนี้ ขอลาไปทำงานจริงๆ
From: นู๋แอร์ - 6 มีนาคม 2547 - 2:11:15

horizontal rule

อยากได้กรีนคาร์ดก้อมาเลย จะจัดการให้ ถ้ามาเร็วเดี๋ยวแถมเรดคาร์ด เยลโลคาร์ดให้ เรนโบว์เลยเป็นไง เอาวะ หลอกล่อใครไม่ได้ ก้อไม้ป่าเดียวกันซะเลย ไหนๆก้อไหนๆ หาฤกษ์ หายามมาเล้ย แล้วเจอกันที่ซานฟรานจ๊ะ น้องแอร์ให้คาร์ดปู ปูหาแหวนมาให้น้องแอร์นะ จะเอาไปจำนำ แฺฮ่
From: น แอร์ - 6 มีนาคม 2547 - 2:10:37

horizontal rule

แต่เปลี่ยนใจ น้อยใจที่มองผ่าน คบกันมาตั้งนานสองนาน หอบกันขึ้นดอยลงดอย(เชียงดาว) หลบหนีพ่อแม่พี่น้องไปเต้นระบำทุกคืน กินด้วยกัน นอนด้วยกัน ทั้งเชียงใหม่ กรุงเทพ (ย่านสาธร) จนถึงหาดใหญ่ ดูซิดู ยังมีใจออกห่างเราได้ โอ้ ใจหญิง ไหงเปลี่ยนเร็วดุจฟ้าแลบแบบนี้ เจนนี่แต่งกับปูไม่ด้ายนะ บอกก่อน หล่อนยังเป็นสมบัติของนายจ้อนอยู่ตามกฎหมาย นู๋ซะอีกที่ยัง available สนมะ
From: นู๋แอร์ - 6 มีนาคม 2547 - 2:05:20

horizontal rule

อยากกอดปูแน่นๆสองที
From: น แอร์ - 6 มีนาคม 2547 - 1:58:56

horizontal rule

Look pee jaooo , Oyjai jaaaa , P' OU , P'witya , P'JOY , P' TU , Du Lae , take care Nu Air Noi ( Vouy !!!! )
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 1:44:10

horizontal rule

Jenny , will you marry me ???? ( for my green card na )
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 1:40:46

horizontal rule

Dee Ja , Dee Ja , Nu Airrrrrrr.
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 1:38:37

horizontal rule

เพิ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกายอมให้สมาชิกชมรมรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ จึงมีหลายคู่ที่ควงกันออกมาเข้าคิวจดทะเบียนกันใหญ่ เช่นเดียวกับเจ้าป้า เอ๊ย เจ้าพ่อวงการเปียโนยุคปัจจุบันอย่าง "เซอร์เอลตัน จอห์น" ที่มีแผนว่าจะวิวาห์กับแฟนหนุ่มด้วย แต่ไป ๆ มา ๆ ออกมาแก้ข่าวว่ายังไม่คิดจะแต่งงานไปเสียนี่ "เดวิดกับผมรู้สึกชื่นชมที่จะเห็นคู่รักชาวเกย์ได้แต่งงานกัน แต่สำหรับเราคงยังไม่ถึงเวลาหรอกครับ" ท่านเซอร์เอ่ยในคำแถลง โดยก่อนหน้านี้เป็นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเดลี่นิวส์ที่รายงานว่า ท่านเซอร์วัย 56 คิดจะแต่งงานที่อังกฤษซึ่งเป็นบ้านเกิดของ "เดวิด เฟอร์นิช" แฟนหนุ่มวัย 40 ผู้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจถ้าทางการอนุญาตให้เพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ "มาถึงวันนี้และอายุขนาดนี้แล้ว ผมว่าผมพร้อมจะแต่งเต็มที่เลยล่ะ ซึ่งถ้าคนเขาไม่ยอมรับในเรื่องแบบนี้ พวกเราคงกลายเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในโลกแคบ ๆ เท่านั้นเอง แต่ยังไงก็ตามผมคงต้องถามเดวิดเค้าก่อน ซึ่งตอนนี้ตัวผมเองก็มีแผนอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว และเผลอ ๆ ถ้ากฎหมายผ่านจริง ๆ เราอาจจะแต่งงานกันเลยก็ได้" เซอร์เอลตันเอ่ยตามที่นิวยอร์ก เดลี่นิวส์อ้างอิงไว้เมื่อเร็ว ๆ นั้
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 1:36:43

horizontal rule

สวัสดีจ๊ะเพื่อนจ๋า นู๋มาแล้ว เช้าวันศุกร์มีหมอกลงเล็กน้อย ทำให้อยากปีนขึ้นเตียงซุกอยู่ใต้ผ้าห่มซะจริงๆ แต่ภาระมีเพราะมีภาระ จึงต้องรวบรวมพลังตะเกียกตะกายมาทำงานนี่แหละจ๊ะ /// เจนนี่ ซะบายดีมั๊ย อีกไม่กี่ชั่วโมงก้อเลิกงานแล้ว วีคเอนด์นี้มีนัดกับนู๋ชาลาหรือเปล่า /// นู๋ปู หมดแรงข้าวต้มกุ้งที่จะสรุป Judging Amy น้า วันนี้มีโครงการจะเคลียร์โต๊ะทำงานซะหน่อย ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาหลายวัน เดือนนี้ก้อมีนาแล้วด้วย แต่ไฟล์จากปีที่แล้วยังไม่ได้กำจัด มั่วซั่วสุมกันเต็มเลย /// คุณนางฟ้า ตกข่าวไม่เป็นไรนะจ๊ะ ขออย่าตกเครื่องก๊ะแล้วกัน ได้ข่าวไอ่คุณต่อ เพื่อนฮาพ่องก่อ มันหายไปไหนจ๊ะ หรือว่า มันพลอยลาจอเวปไปอีกคนแล้ว จะไปจะมา ช่วยลาด้วย จะได้รู้ หายไปเฉยๆเงี๊ยะ เพื่อนเป็นห่วงโว๊ย /// นู๋ปูอีกที สงสัยว่าอีกไม่นานจอเวปจอนี้จะมีแต่พวกเราชาว lost soul นะจ๊ะ อย่าquit เป็นอันขาด นี่เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดของพวกเรา to keep in touch /// ชาวไทยในประเทศเขาคงไม่เข้าใจว่า การได้คุยกับเพื่อน ได้รู้ความคืบหน้าของเพื่อน ทำให้ใจเราชื่นบานขนาดไหน นู๋เนี่ย ใจจดใจจ่อ ที่จะเข้าเวปทุกวันเลย ก้อรัก ก้อคิดถึง ก้ออยากคุยด้วย มีอะไรมะ If loving you is wrong....I don't want to be right. ส่งเพลงนี้มาอีกที /// ฮู๊ย เพื่อนจ๋า กลับมาเหอะ มาคุยกันหน่อย คุยกันอยู่สองสามคนเนี่ย มันปร่าๆพิลึก เราเสียเวลาไป 20 กว่าปี เพราะทุกคนต่างเริ่มต้นชีวิตทั้งงานและครอบครัว ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะกลับมา fill ช่องว่างที่ขาดหายไป ดีมะ ดีมะ ดีมะจ๊ะ น่านะ
From: นู๋แอร์ - 6 มีนาคม 2547 - 1:36:14

horizontal rule

Only waiting to read , where are wanting to write la ka , Khun Jenny ????
From: poo - 6 มีนาคม 2547 - 1:03:59

horizontal rule

Take it easy khun nung fa ka, I'm waiting to read too.
From: Jenny - 5 มีนาคม 2547 - 23:52:06

horizontal rule

ธ่อ ยังไม่ทันได้อ่านเลย หายไปไหนอ้า ดูสิมัวแต่ไปบิน ตอนนี้เดินไม่เป็นแล้ว บินซะปีกงอกแล้วมั้ง กลับมากะจะอ่านให้มัน ๆ หน่อย ผิดหวังจ้ะ ตกข่าวไปอาทิตย์นึงเต็ม ๆ เลยเนี่ย
From: นางฟ้า - 5 มีนาคม 2547 - 21:52:21

horizontal rule

Chala , Ayyy Arnold is look better , better than Uncle Bush , Air 's idea is brilliant , we cheer you ( I think ).
From: poo - 5 มีนาคม 2547 - 19:25:04

horizontal rule

Nu Air , where is " Judging Amy " , your last message , promise us , I still remember na ja . // Cody & Ben , Mrs. Usa & Khun Rodney , What is your plan to do , to go , this weekend ????? JA.
From: poo - 5 มีนาคม 2547 - 19:20:53

horizontal rule

Still not finish about " India " , how about we make special trip , after 30th reunion , shall we have " Extra satit 7 " , cause , it's not 7/1 , /2 , /3 , /4 , this time is our parent turn . Is it too much ??? If it is , just let it go , but want anyone who has any idea how to manage flight & hotel & place etc , etc , not too expensive but comfortable enough for our Dad & Mom , any information , will anyone HELP !!!! DANK U WEL
From: poo - 5 มีนาคม 2547 - 19:08:37

horizontal rule

ใช่แล้ว วงการเวปทำไมมันเงียบเหงาจังเลย นี่ก็รออ่านเรื่องใหม่ของแต๋มอยู่ น้องต๋อยบอกว่าสนุกมาก ถามแต๋มก็บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมือระเบิดพลีชีพอะไรเทือกนั้น อีกไม่นานคุณแป้นคงเอาเข้าwebแล้ว
From: ถวัลย์ - 5 มีนาคม 2547 - 18:17:53

horizontal rule

Nu Chala ja. President Bush is not in L.A. but Arnold Schwarzenegger is na ja.
From: N. Air - 5 มีนาคม 2547 - 14:18:46

horizontal rule


From: - 5 มีนาคม 2547 - 13:07:00

horizontal rule

ลูกพี่เจ้า...เมื่อวานนี้ตอนจับมือกับท่านประธานาธิบดีนั้นไม่ได้มีรูปเจ้าเพราะเขาไม่อนุญาติให้เอากล้องถ่ายรูปและอื่นๆเข้าไปในห้องประชุม...แบบว่าก่อนเข้าห้องประชุมก้อต้องมีการตรวจเข้มมาก....ก้อเลยอดได้มีรูปประวัติศาสตร์ไว้ประดับข้างฝา....น่าเสียดายอย่างที่คุณแอร์เธอว่า....จับพลัดจับผลู....ได้เป็นมอนิก้า ลูวินสกี้ 2 ที่นี้ก้อดังสมใจนึกเลยล่ะ.....(พูดไปพูดมานะ...ท่านประธานาธิบดีนะ...ตัวจริงแล้วน่ารักและดูดีกว่าในรูปมาก...นี่ถ้าเธออยู่แอลเอร้อยเอ็ดแล้วละก้อจะขอให้เธอเป็นกิ๊กให้รู้แล้วรู้รอด....แบบว่าทู่มเท่าไรหนูก้อยอมละงานนี้)
From: คุณชาลา - 5 มีนาคม 2547 - 12:04:10

horizontal rule

หมู่นี้รู้สึกวงการเวปป์เหงาไปนะคะ....หายแสปกันไปหมด....ดิฉันกลับมาว่างงานตามปรกติ...ต่อไปนี้ก้อรับจ๊อบแบบว่า"สังคมสงเคาะห์" เหมือนเดิม....กำลังจะคิดว่าจะไปขอสมัครขายโถสุขภัณท์กับคุณเจนนีอยู่เหมือนกัน
From: คุณชาลา - 5 มีนาคม 2547 - 11:50:02

horizontal rule

Thank you na ka Khun Poo....I love it when you named me "Beauty Chala" ถูกใจใช่เลยล่ะค่ะ
From: Khun Chala - 5 มีนาคม 2547 - 11:38:27

horizontal rule

ใช่แล้วครับ ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเลย ขอบคุณปูที่นึกถึงอยากให้ไปอินเดีย แต่งานนี้คงจะยากเพราะรู้ตัวว่าถ้าไปก็คงลำบากและอาจจะเป็นทุกข์ คิดว่าขอสละสิทธิ์นะ แล้วอีกอย่างก็คือเป็นคนที่เชื่อกรรมคือการกระทำของตัวเอง เรื่องไปสถานที่ต่างๆจึงจะไปเมื่อใจอยากไป แต่ก็ไม่แน่นะในอนาคตวันใดวันหนึ่งอาจจะอยากไปอินเดียขึ้นมาก็ได้ ส่วนหนูอ้อมยังปฏิบัติธรรมอยู่ จะกลับมาวันที่7 แล้วก็คงกลับมาเข้าwebตามปกติ...///...น้องแอร์จ๊ะเมื่อวานมีคนทำหน้าที่กอดปลอบใจหลีแล้ว แต่ไม่บอกว่าเป็นใคร อิอิ ให้เดาเล่น
From: ถวัลย์ - 5 มีนาคม 2547 - 8:28:55

horizontal rule

It's ok, don't take serious.
From: jenny - 5 มีนาคม 2547 - 4:22:35

horizontal rule


From: - 4 มีนาคม 2547 - 23:40:43

horizontal rule

One last more , Look pee , Nu Air , Oy , Beauty Chala , every word , you all type is in my OUNG-OR , & love you all , really bye - bye.
From: poo - 4 มีนาคม 2547 - 20:55:25

horizontal rule

A- NIJ -JUNG , TOUK - KHANG , A-NAT-TA , Tomorrow is Mar- Ka -Bu- Cha , nobody fault ka khun Pan , Mu hao , auo wa , the last which just lost is my ask Om to back to webboard & invite mama USA , on august 2005 to go to india and very appreciate if anyone will join this trip , special Khun Aphichart & Look pee , time to bike to Alex school , see you all .
From: poo - 4 มีนาคม 2547 - 20:51:23

horizontal rule

ต้องขอโทษด้วยค่ะ ที่ข้อความเก่าเดือนที่แล้วหายไป ช่วยกันเขียนใหม่ก็แล้วกันนะคะ ความผิดพลาดครั้งนี้ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และก็เพิ่งทราบว่าทาง web hosting company เขาไม่ได้ทำ backup ข้อมูลไว้ให้เลย รับรองว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะ
From: Webmaster - 4 มีนาคม 2547 - 19:26:18

 
 

horizontal rule

 
 

Back to Top

 
 

horizontal rule

• Home • Webboard 1 • Webboard 2 • Webboard 3 • Chat Room • ทำเนียบรุ่น • อัลบั้มรูปถ่าย • ข่าวประชาสัมพันธ์ • บัญชีการเงิน • คณะกรรมการ • เพลง • Webmaster •