เรื่องเล่าภาคแรก | เรื่องเล่าภาคต่อมา | เรื่องเล่าภาคต่อไป

กลับหน้าแรกโฮมเพจสาธิต มช. รุ่น 7

หมายเหตุ เรื่องเล่ามีที่มาที่ไป เพื่อเฉลิมฉลอง สามสิบปีแห่งการพบกัน
รู้จักกัน และรักกัน และจะรักใคร่ปองดองกันตลอด ๆ ไป สามสิบปีจึงมีสามสิบเรื่องให้กันและกัน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสามสิบเรื่อง สามสิบปีที่เรามีร่วมกันและกัน